Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gatan sätter stopp för alkoholtillstånd på torget

Zeki Cicek får inte servera alkohol på Järntorget. Mat, kaffe och läsk går däremot bra. Nu ifrågasätter han kommunens regelverk.

Annons
Besviken. Zeki Cicek kan inte driva sin uteservering utan alkoholtillstånd.

Restaurang Havanas ägare Zeki Cicek har i flera år laddat för att öppna en uteservering på Järntorget. I år var det dags men när han ansökte om alkoholtillstånd blev han hänvisad att söka ett tillfälligt tillstånd.

– Det är en bilväg mellan serveringen och restaurangen och därför får jag inte permanent tillstånd, berättar Zeki Cicek.

I början av

augusti monterade Havana ner sin uteservering på Järntorget. Det var något Zeki Cicek planerat att göra eftersom han bara sökt och fått det tillfälliga tillståndet för två månader. Trots vetskapen om att öl och vin bara fick serveras i två månader satsade Zeki Cicek på ett ordenligt tillagningskök på torget med kyl, grill och rinnande vatten. Han menar att det var ett sätt för honom att visa sina intentioner med en ordentlig matservering. Köket gick utan anmärkning igenom miljökontorets kontroll.

– Kommunen vill ha liv på torget. Det ordnade jag, säger Zeki Cicek.

Nu, efter de två månaderna, skulle han kunna servera biff och läsk på torget. Men det lönar sig inte, menar han.

– Med markhyra, kostnad för personal och så vidare. Nej, det går inte.

Den mellanliggande Olaigatan

gör att Havanas torgservering betraktas som en ”satellitservering” och i kommunens riktlinjer för serveringstillstånd står det att en sådan inte ska beviljas permanent tillstånd. Leif Andersson, tillståndshandläggare på kommunen, förklarar varför.

– I alkohollagen står att man kan ha stadigvarande eller tillfälligt tillstånd. Ska han (Zeki) ha ett permanent tillstånd ska det vara ett stadigvarigt kök utan uppbackning av köket inne på Havana, säger Leif Andersson.

Örebro kommun har den här regeln sedan domar i kammarrätten, enligt Leif Andersson, slagit fast att en ”mellanliggande bilväg” är en bra gräns för vad en satellitservering är.

– Det är alltid så här med gränser. Om vi säger ”inte bilväg” så undrar någon ”men cykelbana då”? När våra politiker skrev in den här regeln tog man fasta på ”bilväg” och jag tycker det är väl avvägt, säger Leif Andersson.

Zeki Cicek kan få tillfälligt tillstånd i två månader under två år. Det betyder att med gällande regler, lagar och lagtolkningar kan Havana inte ens ha tillfällig alkoholservering på torget efter nästa sommar.

Därför tänker Zeki Cicek ansöka om ett permanent tillstånd till nästa sommar. Han är beredd att överklaga kommunens förmodade avslag och få saken prövad.

Leif Andersson välkomnar en sådan prövning.

– Det vore ju bra för då får vi ju veta om vi har tolkat de här domarna rätt eller fel, säger han.

Satellitservering

En ”satellitservering” är en servering som inte ligger i ”nära anslutning till de egentliga serveringslokalerna”. Och en sådan bör inte beviljas permanent alkoholtillstånd.

Källa: Handbok alkohollagen, Statens folkhälsoinstitut (2009)

Örebro kommun har som mått att en servering som ligger mer än 25 meter från restaurangen eller har en mellanliggande bilväg är att betrakta som satellitservering och ska inte få permanent alkoholtillstånd.

Källa: Riktlinjer för alkoholservering, Örebro kommun (2011) samt kommunens tillståndsenhet

Mer läsning

Annons