Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grisgård utan tillstånd

En av länets största grisuppfödningar saknar miljötillstånd för en stor del av sin verksamhet. Uppfödningen växte för tre år sedan men ägarna sökte inte tillstånd för att utöka verksamheten.

Annons

Elgesta gård vid Tysslingen väster om Örebro har dubbelt så många suggor mot vad tillståndet anger, 660 i stället för 330. Efter en brand 2005 byggdes gården upp på nytt, och 2007 växte uppfödningen.

Större grisuppfödningar måste ha miljötillstånd. De klassas som miljöfarliga verksamheter. Om tillstånd saknas är det ett brott mot miljöbalken.

– Det som hänt på Elgesta är mycket allvarligt, säger Johanna Elfving, enhetschef inom Örebro kommuns miljökontor.

– Miljötillståndet ger myndigheterna möjlighet att reglera en miljöfarlig verksamhet som kan orsaka negativ miljöpåverkan. Utan tillstånd går det inte att ha koll. Alla ska behandlas lika, fortsätter hon.

Vad är miljöfarligt på en grisuppfödning?

– Framför allt gödsel från grisarna. Gården har dubbelt så många suggor mot vad man har tillstånd till, det innebär ju dubbelt så mycket gödsel från dem, svarar Johanna Elfving.

För att få sprida gödsel på marker måste gårdar ha arealer som klarar att ta emot det.

– Elgesta har inte haft tillräckligt stora arealer för den mängd gödsel grisarna har producerat.

– De har lagt ut gödsel i samlade upplag direkt på åkermarken, vilket de inte får. De har inte använt gödselplattan som de ska göra, fortsätter Johanna Elfving.

Fosfor och kväve från gödseln kan laka ut i vattendrag och orsaka övergödning.

– Vi ser allvarligt på risken, säger Johanna Elfving.

Det var tidigare i år som miljökontoret insåg att verksamheten på Elgesta gård inte stämde med miljötillståndet. Man försökte vid upprepade tillfällen få kontakt med huvudägaren, som är myndigheternas kontaktperson, men utan resultat. Ägaren uteblev också med miljörapporter. Gården har tvingats betala vitesförlägganden och miljö-sanktionsavgifter på totalt 56 000 kronor.

Nu har Örebro kommuns miljökontor fått kontakt med delägaren Annika Bergman, och en process har påbörjats för att Elgesta gård ska ansöka hos länsstyrelsen om nytt tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

– Men det faktum att de inte har följt lagstiftningen är så allvarligt att det kan ligga dem i fatet i tillståndsprövningen, säger Jonas Georgsson, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

– Det är numera mycket ovanligt att företag med miljöfarlig verksamhet inte ser till att ha de tillstånd som miljöbalken kräver, fortsätter han.

Att Elgesta saknar miljötillstånd verkar inte ha påverkat djurens förhållanden. En djurskyddskontroll gjordes i slutet av augusti av länsstyrelsen. Den visade inte att djuren hade det dåligt.

Elgesta gård

Elgesta gård omsatte 13,9 miljoner kronor 2009. Gården har sex personer anställda, plus huvudägaren Johan Bergman som ansvarar för driften.

660 suggor finns på Elgesta gård. Där finns 2 200 slaktsvin samtidigt, alltså smågrisar som har fötts upp. Det är samma antal som tidigare eftersom slaktsvinen säljs vidare.

Mer läsning

Annons