Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

IVO: Halva personalen saknar utbildning

Artikel 6 av 51
Elgströmska huset
Visa alla artiklar

Attendo får drygt en månad på sig att redovisa hur en rad åtgärder ska genomföras. Bland annat måste de visa hur de kan säkerställa att all personal vid Elgströmska huset har den kompetens som krävs.

Annons

På fredagseftermiddagen kom Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med sitt beslut rörande Elgströmska huset. Allvarlig kritik riktas mot vårdgivaren Attendo. Den mesta av kritiken handlar om hur information förmedlas, eller inte förmedlas, mellan personal men också till brukares anhöriga. Inspektörerna konstaterar också att personal och arbetsgivare har vitt skilda uppfattningar om läget på boendet.

IVO har gjort två oanmälda besök vid Elgströmska huset under augusti. Ett under dagtid och ett nattetid. I IVO:s granskning framgår det att över hälften av omvårdnadspersonalen saknar vårdutbildning.

Inspektionen tycker det är anmärkningsvärt att ett okänt antal i omvårdnadspersonalen inte hade tillgång till dokumentationssystemet på grund av att de inte hade fått inloggningsuppgifter. Genomförande av beslut och stödinsatser, hälso- och sjukvårdsuppgifter ska dokumenteras för att kunna användas i planeringen av vården, menar IVO.

Vidare påpekar IVO att det finns brister i samverkan och informationsöverföring mellan personalen, till exempel vid skiftbyte. Det kan leda till missförstånd och äventyrar patientsäkerheten. Boendemiljön i Elgströmska huset måste också förbättras. IVO skriver att boendemiljön enligt Socialtjänstens riktlinjer ”ska kännetecknas av trygghet och tillgänglighet”.

Senast 15 november ska Attendo redovisa hur arbetet på Elgströmska gården ska förbättras. Om så inte sker kan IVO komma att utfärda vite.

Alla artiklar i
Elgströmska huset
Annons