Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunens ansvar att ansluta Torsborg

Ett 30-tal fastigheter i Torsborg ska ha kommunalt vatten och avlopp senast 31 december 2017. Det har länsstyrelsen beslutat.– Jag nöjd, men det är taskigt för grannarna på andra sidan gärdet, som inte får, säger Michael Evensen, boende i området.

Annons
Ett 30-tal fastigheter i Torsberg, utanför Stora Mellösa, har rätt till kommunalt vatten och avlopp.

Det är boende omkring Torsborg som har vänt sig till länsstyrelsen för att de ska avgöra om cirka 80 fastigheter där har rätt till kommunalt vatten och avlopp.

– Här är gammal bebyggelse och avloppen är underkända till 80 procent uppskattningsvis. I framtiden blir det bara hårdare och hårdare med miljökrav, och då är det enklare att det sköts av kommunen. Pengamässigt blir det ingen större skillnad, även om fastigheterna blir mer attraktiva vid en eventuell försäljning om det är kommunalt VA, säger Michael Evenson.

Att enskilda vänder sig till länsstyrelsen och begär en bedömning om de har rätt till kommunalt VA är inte helt ovanligt.

– Våra ärenden inom detta område ökar. Det beror till en del på att kommunen har börjat jobba mer med frågan och tagit fram områden i kommunen som man vill bygga ut i. Då väcks det naturligtvis frågor hos dem som inte är med i kommunens planer, säger Katja Sällström, enhetschef på länsstyrelsen i Örebro län.

I det här fallet ger länsstyrelsen de enskilda rätt. Örebro kommun föreläggs att bestämma verksamhetsområde och tillgodose behovet av vatten och avlopp.

– Vi anser att kommunen ansvarar för att de får ett juste vatten och avlopp, konstaterar Katja Sällström.

Den skrivning i lagen om allmänna vattentjänster som man lutar sig mot är att fas-tigheterna ska ingå i ett större sammanhang. Det gör att endast 30 av de 80 fastigheterna i området kring Torsborg berörs av beslutet.

– Vi måste se om fastigheterna ligger så pass nära varandra att de går att se som ett större sammanhang. Då behöver man ha en 20–30 fastigheter som ligger nära varandra, säger Katja Sällström.

Kommunen har dock en plan för utbyggnaden av vatten och avlopp. I den planen finns inte Torsborg med. Kommunen har nu överklagat till Statens VA-nämnd. Man motsätter sig inte att dra vatten och avlopp till Torsborg. Däremot vill man ta bort skrivningen att det ska vara gjort senast den 31 december 2017.

– Vi anser att tidpunkten måste ses i förhållande till vilka övriga områden som behöver ta del av kommunalt VA, och vi tycker nog att vi sitter med bättre kunskaper än länsstyrelsen när det gäller behoven för olika områden. Risken är annars att områden med större behov ur miljöhänseende får vänta på grund av det, säger Stefan Sjögren, som leder arbete för VA-planeringen i kommunen.

Mer läsning

Annons