Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunens bokslut"onödigt" starkt

Kommunens bokslut för 2010 blev onödigt starkt, ett ”överskott” med 234 miljoner kronor mot budgeterade 70 miljoner. Med facit i hand visar det sig att kommunen drog hårdare i nödbromsen än ekonomin motiverade.

Annons

Utgångsläget inför 2010 var dystert och den politiska majoriteten vidtog en rad försiktighetsåtgärder och höll hårt i budgetarbetet för att klara en ekonomi i balans.

– Men återhämtningen gick oväntat snabbt, säger kommunens ekonomichef Anne Andersson. En slutsats är att vi måste bli bättre på att fortlöpande under året prata om hur ekonomin utvecklas så att vi kan använda resurserna rätt.

Kommunen hade budgeterat ett överskott på 70 miljoner kronor för 2010. Det motsvarar 1 procent av de samlade skatteintäkterna. I normala tider är överskottsmålet 2 procent.

Men 2010 blev inte det krisår som den politiska majoriteten befarat. Dels kom ett extra skattebidrag på 130 miljoner kronor från staten, dels blev de egna skatteintäkterna 92 miljoner mer än beräknat tack vare starkare konjunktur.

De olika nämnderna var extremt disciplinerade i sina verksamheter. Avvikelsen från budget stannade vid marginella 1,7 miljoner kronor i en budget på drygt 6000 miljoner.

Snöröjningen och försörjningsstödet var de enda poster som nämnvärt spräckte sina budgetar.

Anne Andersson är mycket nöjd med kommunens ekonomiska ställning. Resultatet är starkt, de finansiella målen väl uppnådda och riskerna under kontroll.

– Investeringarna på 286 miljoner kronor är helt självfinansierade, konstaterar hon. Den externa låneskulden är obetydliga 6 miljoner kronor mot tillåtna 400 miljoner. Och riskerna i form av borgens- och pensionsåtaganden är helt godtagbara.

En lärdom av rekordresultatet är att ha en bättre beredskap att dra igång sådant som strukits i budgetarbetet om läget skulle bli bättre än väntat.

Staffan Werme, kommunstyrelens ordförande under perioden, gläds åt att de flesta verksamhetsmålen uppfyllts trots tuffa budgetar.

– Särskilt positivt är det att skolan visar bättre resultat, vilket förhoppningsvis är ett trendbrott.

Mer läsning

Annons