Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunens kor ansvarar för kulturlandskapets bevarande

Här finns en unik ängsmark, lövskogar och våtmarker. Här finns odlingsrösen, gamla husgrunder och stentippar. Området är boplats för fåglar och groddjur. Nu ska Ramshytte ängar invigas som ett naturreservat.

Annons
Kommunalarbetare på grönbete. Korna jobbar i kommunens och naturvårdens tjänst. Uppdraget är att beta i naturreservatet Ramshytte ängar.

– Där uppe har en grävling byggt ett bo, säger Rain Nylund och pekar uppåt i en backe full med mossbeväxta stenblock.

Vi befinner oss på Ramshytte ängar. Ett 19,9 hektar stort markområde i Örebro kommun, på gränsen till Nora kommun, som har förklarats som naturreservat.

– Det är ett unikt område som har slåttrats, odlats och betats under en lång tid. Därför har landskapet hållits öppet vilket gynnat bevarande och utveckling av flora och fauna, säger kommunekolog Therese Aremyr.

Nu har kommunen satt några av sina fyrbenta kommunalarbetare i verksamhet på ängarna. Kommunen har cirka 200 kor och lika många får. Fyra kor med kalvar, alla av rasen highland cattle, betar nu på ängarna här.

– Vi vill styra hur hårt det ska betas här och vi ska prova oss fram till ett lagom betestryck. Det kan vara så att några kor till behövs för att betestrycket ska bli precis lagom. Förra året gick 25 kor av köttras här och de betade området för hårt. Tidigare betades området av hjort.

Norra delen av området är stängt för allmänheten just nu. Det är ett fågelskyddsområde. Ett spaningstorn för fågelskådare finns dock.

– Det finns många fåglar här, till exempel gröngöling, kattuggla, nötväcka och göktyta, säger Rain.

Det är Norabon Rain som är själva orsaken till att Ramshytte ängar numera är ett naturskyddsområde.

– Jag har tittat på marken länge och 2008 köpte jag området av Svea Skog. Det är stora kulturvärden här som jag vill bevara och naturvärden som jag vill ska utvecklas. Och jag ville verkligen inte att området skulle riskera att förvandlas till en granplantering, berättar Rain.

Först fick han fram ett naturvårdsavtal på 50 år med Skogsstyrelsen. Sedan donerade han marken till Örebro kommun under förutsättning att kommunen gjorde ängarna till ett naturreservat.

Ett beslut i kommunfullmäktige och så var den saken var klar. Därmed förbättrades skyddet av Ramshytte ängar. Nu har skyltar satts upp vid området och den 13 juni ska naturreservatet invigas.

Naturområdet är varierat. Här finns våtmark, ängar och skog. Ambitionen är att skogen ska utvecklas till naturskog med tiden. Skogslandskapet ska ha ett högt inslag av lövträd. Ett stort inslag av död ved och gamla grova träd ingår i skötselplanen.

Området är också tänkt för friluftsliv. Ramshytteängarnas läge i Kilsbergen anses ge en utvecklingspotential tillsammans med andra upplevelsevärden i området.

Närheten till Bergslagsleden anses också betydelsefull.

Skyddsvärd flora och fauna. Therese Aremyr och Rain Nylund diskuterar spännande fynd i markerna.
Skyltat och klart för invigning. Rastplats, informationstavlor och utsiktstorn ingår i satsningen.

Mer läsning

Annons