Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kulturreservat i Karlslund skövlades av kommunen

Kommunen har skövlat skog i kulturreservatet Karlslund – trots att det är förbjudet. Nu utreds avverkningen, och den ansvariga tjänstemannen har polisanmälts.

Annons

För två år sedan utsågs Karlslund till kulturreservat eftersom Örebro kommun ansåg att området skulle få ett starkare skydd för att säkerställa ”de redan mycket höga kultur-, natur- och rekreationsvärdena”. Till skyddet följer en rad regler och det är bland annat förbjudet att gräva, lägga nya vägar, och avverka eller röja skog i området.

Ett misstagTrots det har kommunen skövlat ungefär en halv hektar, en yta motsvarande en mindre fotbollsplan, vid Tekniska kvarnen.

– Det är ett misstag som började med att några träd längs en byggnad skulle tas bort. Sedan blev det större och större, och många träd togs ner. Det får helt enkelt inte ske, säger kommunekologen Malin Björk.

Skövlingen har gjorts på en halvö mot Svartån. Stubbar avslöjar att det för några månader sedan stod gamla ståtliga träd på platsen och genom gräset löpet tjocka traktorspår.

Utanför ansvarsområdetDet är en tjänsteman på kommunen som beslutat om avverkningen.

– Intentionen från den som gjorde beställningen var så klart att det var en bra åtgärd, men personen har gått utanför sitt ansvarsområde. Karlslund är ett område där många är inblandade och här har det gått snett.

Polisanmälan

Det skövlade området är nyckelbiotop, det vill säga ett område som har höga naturvärden enligt Skogsstyrelsen. När ett sådant område skövlas brukar Skogsstyrelsen normalt göra en polisanmälan.

– Men i och med att det här ett kulturreservat är kommunen tillsynsmyndighet och då kan vi inte agera, säger Urban Pettersson på Skogsstyrelsen.

Därför har han själv polisanmält skövlingen i egenskap av privatperson.

– Jag har gjort anmälan mot Örebro kommun. Jag anser att det är brott mot sjunde paragrafen i miljöbalken, och brott mot EU-lagstiftningen eftersom det finns ett områdesskydd i Karlslund, säger Urban Pettersson.

På byggnadsnämndenPå kommunen ligger ärendet på byggnadsnämnden angående områdesbestämmelserna men någon handläggare har inte utsetts än. Även miljönämnden som är tillsynsmyndighet för reservatet är inkopplad.

Mer läsning

Annons