Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mobbade Sara får rättmot Röda korset

Sara knäcktes av mobbning på sin arbetsplats, Röda Korset i Örebro. Nu klassar Förvaltningsrätten i Karlstad hennes psykiska besvär som arbetsskada. Domen grundas på en samstämmig bedömning av en rad experter, som går tvärs emot Försäkringskassans beslut.

Annons

NA berättade om fallet ”Sara” i vintras.

Hon hade jobbat som tolk i kommunen när hon erbjöds att arbeta inom Röda Korset i Örebro. Det var en dröm, något bättre än Röda Korset kunde hon inte tänka sig.

Hon hade redan som ung varit med i Röda Korsets systerorganisation Röda Halvmånen i sitt hemland Iran. Hon hade den bästa erfarenhet av organisationen och förknippade Röda Korset med allt gott.

Fick fria händerSara fick fria händer att bygga upp en socialt inriktad verksamhet, som senare blev Träffpunkten. Hon grep sig an uppdraget med energi och fick stor uppskattning. 2002 gjordes en omorganisation som innebar att Sara fick en ny chef över sig. Trots att hon behöll uppdraget som föreståndare för Träffpunkten började den nya chefen styra och ställa med henne i minsta detalj.

Plötsligt fick hon höra att allt hon gjorde var fel. Hon blev utskälld och hånad inför arbetskamrater och praktikanter och fråntogs allt ansvar. Jobbet blev en daglig pina.

Försökte ta sitt livEn söndagskväll i november 2004 orkade hon inte längre. Sara kände sig värdelös och försökte ta sitt liv. Sedan dess har hon kämpat för upprättelse.

Förvaltningsrätten i Karlstad slår nu fast i en dom att den psykiska ohälsa Sara lider av, och som försämrat hennes arbetsförmåga, är en arbetsskada orsakad av kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

En rad vittnen och experter har styrkt Saras berättelse. Särskilt tungt vägde ett sakkunnigförhör med specialisten i psykiatri Per Borgå, som även har ett förflutet som chef för Röda Korsets center för torterade flyktingar.

Han betonade att kränkande särbehandling är den vanligaste orsaken till den sjukdomsbild Sara uppvisat, posttraumatiskt stressynd-rom. Den har sitt ursprung i trauman där det funnits ett hot mot livet eller där det väckts känslor av hjälplöshet, rädsla och skräck.

Ökad risk för självmordRisken för självmord är kraftigt ökad bland mobbade, berättade Per Borgå.

Det fanns även tidigare anställda och förtroendevalda inom Röda Korset som vittnade om kränkningarna av Sara inför Förvaltningsrätten.

Försäkringskassan lutade sig mot företrädare inom Röda Korset som ansvarat för omorganisationen när Saras ansökan om arbetsskada avslogs. Försvaret gick ut på att den nya chefens kontroll och kritik av Sara omfattades av undantagsreglerna i lagen om arbetsskadeförsäkring.

Där sägs bland annat att en skada av psykisk natur som är en följd av ”företagsnedläggelse, bristande uppskattning av den försäkrades arbetsinsatser, vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater eller därmed jämförliga förhållanden” inte är arbetsskada. Om detta säger Förvaltningsrätten: Att en överordnad fortsätter att ge omfattande och upprepad kritik till underordnad utan att ledningen vidtar kraftfulla åtgärder för att lösa den uppkomna situationen kan inte omfattas av undantagsreglerna.

Sara, som ända sedan krisen uppstod levt under knappa omständigheter, tillerkänns nu livränta för arbetsskada.

Störst i världen

Röda Korset är världens största humanitära nätverk och finns i 186 länder.

I muslimska länder finns Röda Halvmånen, båda är delar av samma organisation. Röda Korset är politiskt och religiöst obundet.

Mer läsning

Annons