Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

NA granskar: Så mycket har förskolan ökat

I statistiken kan två förskolor ha samma resurser. I verkligheten kan det skilja 200 barntimmar per vecka.

Annons
FULL RUSCH. Lena Broman, Susanne Eriksson och Maria Johansson trivs på sitt jobb på förskolan Kryddgården i Sörby. Här går barnen betydligt längre än genomsnittet 33 timmar i veckan, men Örebros                   fördelningsmodell ger inte mer pengar för det.Foto: Daniel Patino Flor

Längre öppettider och flera barn som går långa dagar. Det är så belastningen ökat på flera förskolor i Örebro.

– Förr hade vi kanske 8–10 barn kvar på mellanmålet, nu är det 13–14. Och jag jobbar med små barn som behöver hjälp med allt, säger förskolläraren Lena Broman.

Hon jobbar på Kryddgårdens förskola i Sörby, en av de förskolor där barnens vistelsetider ligger över genomsnittet. I Lillån och Bettorp har personalen räknat fram att snittet ligger mellan 38 och 45 timmar i veckan, på Kryddgården är det nästan 39.  Kryddgårdens förskolechef Mariane Rosenberg konstaterar också att det spelar stor roll hur stor andel 15-timmarsbarn en förskola har.

– Och just nu är 90 procent av barnen här heltidsplaceringar, bara tio procent är 15-timmarsbarn.

De senaste fem åren har antalet barn ökat med drygt 20 procent i Örebro. Samma period har personaltätheten och barngruppernas storlek ändå lyckats hålla sig på samma nivå. Men vad som inte syns i statistiken är hur barnens tid i förskolan ökat. Personaltätheten tar inte hänsyn till om barnet är 15 eller 45 timmar på förskolan varje vecka, utan bara antal barn per årsarbetare. Gruppstorleken mäter inte heller tiden. Kommunen har bara statistik för barnens vistelsetid fram till 2011, sedan skulle kommunen gå över till en digital hantering direkt utifrån de scheman som föräldrarna lägger in.

– Vi vill verkligen få till den här statistiken. Det har tagit lite för lång tid, men det handlar om att få fram ett system som klarar IT-säkerheten, säger Örebros skolchef Margareta Borg.

Redan i juni skickade pedagogerna på Bettorps förskola en skrivelse till politikerna, där de beskrev hur barnens närvarotid ökat från 500 till 750 timmar per vecka och avdelning på fem år. Det var också exempel på hur närvarolistorna ser ut som förskolläraren Malin Hörlin ville lämna över till barn- och utbildningsnämndens ordförande Thomas Esbjörnsson (S) på Conventum i måndags.

– Varje förskola har ju koll på sina siffror, och när vi möter förskolechefer och när förskolechefer träffar politiken på dialogträffar så pratar vi ju om det här. Så vi har bilden även om vi inte har de exakta siffrorna, säger Margareta Borg.

Den senaste statistiken förvaltningen har kommer från våren 2012. Då skiljde det drygt 12 timmar i genomsnittlig närvarotid per barn och vecka mellan den förskola som låg lägst och högst. Är det 17 barn per avdelning handlar det alltså om en skillnad på drygt 200 timmar mellan två förskolor – som alltså på pappret skulle kunna ha samma personaltäthet och samma storlek på sin barngrupp. Förskolorna med högst närvarotid var då Glommagårdens förskola i Adolfsberg, Kryddgården i Sörbyängen och förskolorna i Lillån och Bettorp med 36–38 timmar i snitt, medan förskolorna Villan och Hasselgården i Vivalla hade snitt på 25-27 timmar i veckan.

– Samtidigt kan det vara en helt annan stress på dessa förskolor som inte har med närvarotid att göra. Det är nästan inte samma jobb att jobba på en förskola i Vivalla som i en förskola i Hovsta, säger Margareta Borg.

Hennes bild är att skillnaderna alltid funnits mellan olika områden i Örebro, men att den ökat. Samtidigt som många föräldrar jobbar allt mer i vissa områden så har arbetslösheten ökat i andra.

– Och om tiderna på en förskola går upp och tiderna på en annan går ner, då syns ju inte heller det i den totala statistiken, konstaterar Margareta Borg.

Ett genomsnitt på 17 barn i varje förskolegrupp säger inte heller något om förekolepersonalens verklighet.

– Jobbar man i syskongrupper så är det 21 barn per avdelning, så är det, säger barnskötaren Susanne Eriksson på Kryddgården.

Örebros förskola i siffror

2008

627 miljoner i årsbudget

6 573 förskolebarn

350 avdelningar

7 % i fristående regi

5,1 barn per helårsarbetare

58 % personal med högskoleutbildning

16,8 barn i varje grupp

32 timmar/vecka i vistelsetid

2013

892 miljoner i årsbudget

8 022 förskolebarn

420 avdelningar

11,2 procent i fråstående regi

5,1 barn per helårsarbetare

63 % personal med högskoleutbildning

17 barn i varje grupp

uppgift saknas om vistelsetid

Mer läsning

Annons