Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nekas bygga balkong

Byggnadsnämnden i Örebro kommun har avslagit en ansökan om bygglov för ett kedjehus. Men både länsstyrelsen och förvaltningsrätten går på sökandens linje. Nämnden överklagar nu vidare till kammarrätten.

Annons

Byggansökan gäller önskan om att bygga en balkong på ett garagetak till ett kedjehus. Byggnadsnämnden avslog ansökan och hänvisade bland annat till att kedjehusen ”är ett kulturhistoriskt intressant bostadsområde i egenskap av exempel på tidig gruppbebyggelse”.

Nämnden hänvisar också till att området karaktäriseras av enhetlighet och trots att viss ombyggnation skett på andra hus i har grundstrukturen i de fallen bevarats.

Sökanden överklagade ärendet till länsstyrelsen som valde att upphäva byggnadsnämndens beslut. Nämnden anser att ärendet ska handläggas på nytt.

Länsstyrelsen bedömde att olika tillbyggnader i området – som exempelvis takkupor, uterum och nya färgsättningar – redan minskat områdets enhetlighet. Dessutom ska den tilltänkta takbalkongen varken strida mot detaljplanen eller stå i strid med varsamhetskravet. Inte heller ska fastigheten tillhöra kategorin av särskilt värdefulla byggnader som ska behandlas extra varsamt.

Byggnadsnämnden överklagade avslaget till förvaltningsrätten som instämde i länsstyrelsens bedömning. Främst med anledning av att byggnadsförändringar tillåtits tidigare.

Nämnden fortsätter tvisten och överklagar än en gång, nu till kammarrätten.

Mer läsning

Annons