Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya bilgatorna i Sörby - sista chansen att tycka

Nu ges det en sista möjlighet att tycka till om nya detaljplanerna som möjliggör öppnandet av gator för biltrafik.

Annons

Planerna på att göra det möjligt att öppna tre gator för biltrafik i Sörby har pågått länge. En utredning om effekterna av detta har genomförts. Det har dessutom varit en dialog med de boende, där det gavs både ris och ros.

På torsdag föreslås byggnadsnämnden besluta om att tre detaljplaner ska ställas ut för granskning i fyra veckor, vilket är det sista steget innan ett beslut fattas.

– Vi vill skapa mer möjligheter till smidigare trafikflöden och sprida ut trafiken på ett annat sätt. Det har varit huvudsyftet med att öppna gatorna. Att korta ned resvägar eftersom det i dag körs väldigt många kilometer i onödan i Örebro på grund av att man måste åka stora omvägar, säger Hannah Ljung (C), ordförande i nämnden.

Hur mycket har ni lyssnat på de starka protesterna?

– Vi har lyssnat väldigt mycket, och mycket av det som kommit fram har vi också fått utreda. Utredningen av vibrationer blev väldigt omfattande på grund av det. Sedan har vi haft diskussioner och önskemål om bullerskydd och insynsskydd och sådana saker och det är också frågor som finns med nu, säger Hannah Ljung.

Det har gjorts en konsekvensutredning och i en samlad bedömning talas det om en ökad upplevd trygghet, men också om att konsekvenserna är starkt kopplade till hur gatorna utformas vid en trafikförändring.

Ett område där man ser en negativ effekt är dock barns möjlighet till obevakad lek.

– Den skrivningen tror jag blir en av de stora diskussionspunkterna. Just det här med barns möjligheter att kunna leka fritt och röra sig i området är ju oerhört viktigt. Vi kan inte låta trafiken i alla lägen gå före barn. Vi får diskutera för att se om det finns sätt att jobba för att minimera det problemet. Det är avvägningsproblem som vi kommer att få brottas med, säger Hannah Ljung.

Ronnie Palmén (M) är andre vice ordförande i nämnden och han har ännu inte tagit ställning till om man ska göra det möjligt att öppna stängda gator.

– Vi kommer låta detaljplanerna gå ut på granskning, och efter att vi har fått in synpunkter tar vi ställning. Nu är det ingen idé att bråka, säger han.

Miljöpartiets ledamot Ulrika Eriksson hör dock till dem som redan nu säger bestämt nej till att öppna fler gator för bilar.

– Problemet med fler bilvägar är att vi får ökad mängd trafik. Det vill vi inte ha. Det är felaktigt att tro att man avlastar en bilgata genom att öppna en ny. Det strider mot all forskning på området. Ökar man ytterligare en gata blir det ingen avlastning, utan den totala mängden ökar, säger hon.

Förslagen

På torsdag föreslås byggnadsnämnden besluta om att tre detaljplaner ska ställas ut, 23 maj–23 juni, för en sista granskning.

Granskning är sista steget innan det fattas beslut om att anta planerna.

Ändringen av Nikolai 3:295, 3:46 med flera Landbotorp-sallén syftar till att tillåta allmän trafik på de två delar av Landbotorpsallén som i dag endast är tillåtna för busstrafik.

Ändringen av Almby 11:148 och Nikolai 252 med flera syftar till att pröva möjligheten att öppna en ny gatuförbindelse mellan Landstormsvägen och Studievägen. En separat gång- och cykelväg anläggs utmed föreslagen gata.

Ändringen av Nikolai 3:289 med flera Södermalmsallén syftar till att öppna korsningen Boskärsgatan-Södermalmsallén för fordonstrafik.

Mer läsning

Annons