Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya regler: Måste byta kläder varje dag 

Arbetskläderna får bara bäras på jobbet och de måste bytas varje dag.Det är två följder av nya regler för hygien i hemvården och särskilda boenden nästa år. Reglerna blir samma som i den övriga sjukvården.

Annons
Thomas Andersson, undersköterska på Mikaeligården.

Föreskrifter om basal hygien i hälso- och sjukvården har funnits sedan 2007.

Nu har Socialstyrelsen beslutat att utvidga regelverket till att även omfatta delar av omsorgen, där det finns risk för överföring av smittämnen.

Reglerna ska börja gälla från den 1 januari 2016.

– Många som får omsorgsinsatser i dag är multisjuka och därmed särskilt utsatta för vårdrelaterade infektioner. De rör sig ofta mellan sjukvården och omsorgen, vilket innebär risk för smittspridning, Andersson von Rosen, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande, och fortsäter:

– De senaste åren har också spridningen av olika multiresistenta bakterier ökat och blivit vanligare ute i samhället. Därför måste vårdens hygienregler även användas inom exempelvis äldreomsorgen.

Av Socialstyrelsens regler framgår exempelvis hur händerna ska göras rena och att arbetskläder ska vara kortärmade och bytas minst en gång om dagen. Kläderna får enbart bäras på jobbet.

Regelverket innehåller även bestämmelser om när och hur skyddskläder och skyddshandskar måste användas i vården.

Samtidigt konstateras det att strikta regler för den basala hygienen ger resultat om de följs.

– Forskning visar att uppemot 30 procent av alla vårdrelaterade infektioner kan förebyggas med de här basala hygienrutinerna, säger Inger Andersson von Rosen.

Örebro kommun har riktlinjer för den basala hygienen inom den kommunala hälso- och sjukvården som i princip lever upp till det som Socialstyrelsen nu anger, det förklarar

Ylva Blix, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Arbetstagarna skriver också på en förbindelse att ska följa riktlinjerna.

– Men vi behöver följa upp våra egna riktlinjer för att se att de verkligen efterföljs. Det är ett arbete som vi ska sätta igång. I höst ska vi lägga ut egenkontrollsfrågor kring det här. Sedan ska vi se om det är nya saker som måste läggas till våra riktlinjer enligt de nya reglerna, säger hon.

Arbetskläderna ska bytas varje dag. Hur klarar ni det?

– Det som ibland kan strula är arbetskläder. I vård- och omsorgboenden är det lättare än i hemsjukvården, säger Ylva Blix, och fortsätter:

– Det är en fråga om tillgång på kläder, som områdescheferna har diskuterat mycket. Men vi har riktlinjer som säger att det ska gå till så. Det är väl det som är den större svårigheten.

Mer läsning

Annons