Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Örebro får läkarutbildning

Örebro universitet får läkarutbildning. Det beslutade Högskoleverket i dag.

Annons

Universitetskansler Anders Flodström fattade beslutet under ett möte på tisdagsförmiddagen. 

– Det är glädjande att vi idag kan besluta om en ny läkarutbildning i Örebro. Det är en väl genomarbetad ansökan och de har mycket goda förutsättningar för att driva en modern läkarutbildning av hög kvalitet, säger han i ett pressmeddelande.

Annika Vänje är Högskoleverkets projektledare för ansökan från Örebro universitet. Hon har bland annat satt samman den grupp av nordiska experter som har granskat ansökan.

- Bedömargruppen var enig, säger Annika Vänje.

Vad fällde avgörandet denna gång?

- Man har ett genomtänkt program, både till innehåll och form. Programmets upplägg kräver en tydlig beslutsstruktur, och det hade man inte tidigare.

Finns det några svagheter i ansökan?

- Ja, man behöver utnyttja den basvetenskapliga vetenskapen bättre. Den kompetensen finns på universitetet, så förutsättningarna finns. Man behöver också se över kursplanerna ytterligare.

Högskoleverket skriver så här i sin samlade bedömning:

Bedömningen är att förutsättningarna för utbildningen är mycket goda och att beskrivningarna av dess genomförande samt värdering av förväntat resultat är av hög kvalitet.

De sakkunnigas bedömning är att helhetsintrycket av Örebro universitets ansökan om att få ge läkarexamen är mycket gott. Det är en väl genomarbetad och i organisationen förankrad ansökan. Vid platsbesöket framkom att det finns en samsyn och delaktighet på alla nivåer. Läkarprogrammet har även ett mycket gott stöd av sjukhusledning och verksamhetschefer vid de tre berörda landstingen. Det finns även goda och realistiska insikter om behovet av ytterligare utvecklingsarbete och förstärkning inom vissa områden.

Tredje gången gillt

Örebro universitet lämnade den 15 oktober 2009 in en ansökan till Högskoleverket om att få tillstånd att utfärda läkarexamen.

Universitetet har vid två tidigare tillfällen ansökt om denna examensrätt men fått avslag. Orsakerna ansågs vara ett för stort glapp mellan vision och verklighet.

Mer läsning

Annons