Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Örebro kan mista examensrätt

Landets högskoleutbildningar i matematik får höga betyg av Universitetskanslersämbetet. Men inte Örebro universitet, som tillsammans med Linnéuniversitetet riskerar att mista sin examensrätt.

Annons

25 av 30 utbildningar ges omdömena "mycket hög kvalitet" eller "hög kvalitet" i utvärderingen som presenteras i dag. Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan och Linköpings universitet toppar listan med "mycket hög kvalitet" på alla sina matteutbildningar. Linnéuniversitetet och Örebro universitet får däremot betyget "bristande kvalitet".

Så här skriver universitetskanslerämbetet i sitt belut:

”Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller

kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande

kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. För de utbildningar som fått

omdömet bristande kvalitet innebär det att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter

tillståndet att utfärda denna examen. Dessa lärosäten (Linnéuniversitetet/Matematik -

kandidatexamen, Linnéuniversitetet/Matematik - magisterexamen,

Linnéuniversitetet/Matematik - masterexamen, Mälardalens högskola/Matematik -

kandidatexamen, Örebro universitet/Matematik - kandidatexamen) ska senast den 14

september 2014, inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter

kommer Universitetskanslersämbetet att ta ställning till om det finns skäl att besluta att

lärosätet inte längre får utfärda dessa examina.”

- Vi tar kritiken på stort allvar. Matematik är ett viktigt ämne som vi arbetar målmedvetet med för att stärka. Eftersom vi redan hunnit vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten tror vi oss vara på god väg vad gäller förbättringsarbetet, säger professor Åke Strid, dekanus på Örebro universitet för fakultetsnämnden för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap, samt ansvarig för kvaliteten inom ämnesområdet, i ett pressmeddelande.

"Många av de utbildningar som fått omdömet "mycket hög kvalitet" verkar i en miljö med nära anknytning till civilingenjörsutbildningen. Resultatet kan ses som en indikation på att matematikutbildningar kan tjäna på att närma sig tekniska utbildningar", säger bedömargruppens ordförande Kathryn Hess Bellwald, i ett pressmeddelande.

Mer läsning

Annons