Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Örebro klarar inte avventilationskontrollen

Örebro kommun klarar inte av att kontrollera att husägare ser till så ventilationen är god i bostäder, skolor, förskolor och äldreboenden. Det framgår av en genomgång som NA gjort.

Annons

Hur är luften där du bor? Där du arbetar? Där dina barn är på dagarna?

Redan för 20 år sedan kom bestämmelser i Plan- och bygglagen om att ventilationen ska undersökas med jämna mellanrum i bostäder och lokaler där barn och vuxna vistas.

I förskolor, skolor och vårdlokaler ska ventilationen kollas vart tredje år.

För flerbostadshus gäller antingen tre eller sex år, beroende på ventilationssystemet.

Alla husägare är inte skyldiga att göra kontrollen. En- och tvåbostadshus är undantagna reglerna.

Luftkontroll

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, kallas luftkollen. Den ska göras av en behörig kontrollant. När kontrollen är klar ska protokoll skickas in till kommunens byggnadsnämnd. Detta för att kommunen ska veta att kontrollen utförts, och för att kunna göra uppföljningar om ventilationen visar sig varit dålig.

Ett intyg ska också sättas upp på väl synlig plats i byggnaden om att kontrollen är gjord.

Martin Willén som är bygglovschef och chef för byggnadsnämndens tillsynsverksamhet kan inte ge något direkt svar på hur väl Örebro kommun lever upp till tillsynen för OVK.

– Vi har i dagsläget ingen riktigt bra koll på det, säger Martin Willén.

Penningsfråga

Han säger att det är penningfråga.

–Politikerna har inte gett oss resurser, helt enkelt.

Bestämmelserna om OVK-tillsynen kom 1991, som en del av Allergiutredningens uppgift om att allergiproblemen ökat dramatiskt.

Eftersom allergiker påverkas av ett dåligt inomhusklimat beslutades om en regelbunden lagbunden kontroll.

Under flera av de år som lagen funnits har inte Örebro haft något organiserat tillsynsarbete för luftkontrollerna.

– Det där har varierat lite över tid beroende av hur mycket resurser kommunen valt att lägga på tillsynen, säger Martin Willén.

Inget system

Kommunen har ett system att ta hand om de besiktningar som görs, men det finns inget kontrollsystem för vilka husägare som låtit göra besiktningar och vilka som inte gjort dessa. Man vet helt enkelt inte vilka som gjort dem, och inte gjort dem.

Kontrollfunktionen försvann nästan helt när Örebro kommun som helhet bytte till ett gemensamt diarum för ett antal år sedan.

– I och med detta fick vi inte samma möjlighet att ha bevakning på vilka fastighetsägare som bör göra eller har gjort OVK-kontrollerna, säger Willén.

Alltså: om det kommer det in protokoll så gör det? Och kommer det inte in något så blir det ingen påföljd?– Ja, så kan man säga, svarar Martin Willén.

Stadsbyggnadskontorets uppfattning, av de besiktningsprotokoll man får in, är att ventilationen i skolor, vårdhem och arbetsplatser är ”genomgående fackmässigt utförd”. Visar protokoll på brister ställer kommunen krav på förbättring.

Men det som saknas är en samlad bild. NA har inte lyckats få svar på två till synes enkla frågor:

Hur många ägare till byggnader i Örebro ska enligt lag göra en OVK-besiktning?

Och hur många har gjort den?

Mer läsning

Annons