Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Örebro län under rikssnittetför canceröverlevnad

Ungefär två av tre patienter i länet som drabbas av cancer lever efter fem år. Men Örebro läns landsting har något sämre resultat än riket i genomsnitt.

Annons

De nya siffrorna kommer från rapporten "Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet” som offentliggörs i dag.

Jämförelser mellan landstingen visar att femårsöverlevnaden efter en cancersjukdom i Örebro läns landsting, och omkringliggande landsting i Uppsala-Örebroregionen, är omkring 67 procent efter fem år. Rikets genomsnitt ligger på cirka 68 procent.

Länets resultat under rikssnittetFemårsöverlevnaden vid bröstcancer har små skillnader i landet. Sedan 1960-talet har

överlevnaden ökat från 65 procent till 85 procent. Örebro läns landstings resultat ligger 1,7 procent lägre än rikets genomsnitt.

Överlevnaden i Örebro läns landsting ligger dock över snittet när det gäller njurcancer, ändtarmscancer och blåscancer.

Gott betyg för palliativ vårdÖrebro län ligger också bra till vad gäller väntetider inom cancervården och smärtlindring i den palliativa vården vid livets slutskede.

Överlevnaden hos män är något högre än för kvinnor, såväl i länet som i landet.

- Cancersjukdomarna drabbar och berör väldigt många människor under en livstid, både som patient och anhörig. Vård och behandlingsmetoder utvecklas hela tiden, och de här jämförelserna mellan landstingen ska bidra till att vården blir ännu bättre, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), landstingsstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Örebro läns landsting ska nu analysera siffrorna som presenteras i rapporten.

"Oacceptabla skillnader"

Enligt Socialstyrelsen kan inget landsting eller sjukhus sägas ge den bästa eller sämsta cancersjukvården generellt utan alla visar både goda och mindre goda resultat. 

- Vissa skillnader som framkommer i materialet är både anmärkningsvärda och oacceptabla. Nu krävs att landstingen går till botten med sina resultat och analyserar dem ordentligt, säger Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Regionalt cancercentrum

I höst etableras ett Regionalt Cancercentrum (RCC) att i Uppsala/Örebroregionen. Centrumbildningen är en del i en nationell strategi som syftar

till att förbättra svensk cancervård.

Centret i Uppsala/Örebro-

regionen ska ha ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra cancersjukvården i den egna regionen.

Vanlig dödsorsak

Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar med olika svårighetsgrad. Chansen att botas har

ökat under de senaste årtiondena, tack vare ökad kunskap, bättre behandling och större möjlighet

att upptäcka cancer i ett tidigt stadium.

Ändå dör cirka 20 000 personer om året i en

cancersjukdom i Sverige. Det gör cancer till den näst vanligaste dödsorsaken, efter hjärt- och

kärlsjukdomar.

Källa: Örebro läns landsting

Mer läsning

Annons