Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Örebros klimatplan en av Sveriges tuffaste

All mänsklig konsumtion måste räknas om utsläppen av växthusgaser ska minska. Med den målsättningen går Örebro kommuns klimatplan längre än det nationella klimatarbetet. Och längre än vad de flesta kommuner i landet gör.

Annons
Örebro tar krafttag för att minska klimatpåverkan.

I dag, tisdag, ska politikerna i Örebro fatta ett första beslut om de vill att den föreslagna planen ska gälla. Planen tas i dag upp i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Om tio år ska invånarna i Örebro kommun ha minskat utsläppen av växthusgaser med 40 procent, jämfört med år 2000, enligt klimatplanen. Och om 40 år ska utsläppen ha minskat med 90 procent, jämfört med år 2000.

Kommer det att gå?

– Det måste gå. Det här är ju även vad som gäller i det nationella beslutet för Sverige, svarar Petter Arneback, chef för Örebro kommuns klimatkontor.

Han påpekar att utsläppen i Örebro redan har minskat med elva procent per invånare, från 2000. Enbart under 2009 minskade de med 5,3 procent jämfört med året innan. Den stora minskningen beror troligen på lågkonjunkturen.

Det viktiga i planen är att den har tydliga mål för klimatarbetet, att den visar vilka åtgärder som krävs och vilka som ska genomföra dem, menar Petter Arneback.

Men hur går då Örebros klimatplan längre?

– Vi räknar hela den klimatbelastning som uppstår av vår totala lokala förbrukning, svarar Petter Arneback. De flesta kommuner visar statistik på växthusgasutsläpp som sker enbart inom kommunen, och stannar vid det.

Klimatplanen gäller för hela det geografiska området Örebro kommun. Åtgärderna visar både vad som ska ske i hela kommunen och vad som ska ske inom organisationen Örebro kommun.

– För organisationen Örebro kommun räknas även utsläpp orsakade av maten och våra flygresor utomlands.

– En brist är att klimatplanen inte har bestämda mål för hur vi ska minska klimatpåverkan från mat och flygresor när det gäller alla som bor i kommunen. Det är för att vi inte kan mäta och följa upp dem.

– Många kommuner intresserar sig nu för hur vi räknar utsläppen, säger Petter Arneback, som tror att fler kommer att börja göra som Örebro kommun.

Hittills har det varit politisk enighet i Örebro om klimatplanen. Förslaget har varit ute på remiss och ett 40-tal svar har kommit, från privatpersoner, Energimyndigheten, Eon, Fastighetsägarna och kommunala nämnder.

– Förskolans och skolans ansvar att förmedla kunskap var en synpunkt. Vi föreslår nu att grupper av personal i skolan utbildas för att påverka klimatarbetet.

– Vi vill också ha ett krav på föreningar som får elitstöd av kommunen, att de systematiskt ska arbeta med klimatfrågor, säger Petter Arneback.

Mer läsning

Annons