Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisor förlorar yrkesbeviset

Revisorsnämnden ser mycket allvarligt på Örebrorevisorns försummelser och tillgriper den hårdast tänkbara disciplinära åtgärden.

Annons

Det är mycket ovanligt att auktoriserade revisorer får sina yrkesbevis indragna. Det händer ett par tre gånger per år.

Örebrorevisorn, som varit verksam under många år, var ensam ägare till ett bolag som i sin tur ägde ett dotterbolag.

Indragen

Revisorsverksamheten drevs i dotterbolaget, som dock fick sin F-skattsedel indragen sommaren 2010 på grund av upprepade förseningar med skatter och avgifter.

Mellan åren 2007 och maj 2010 betalade bolaget regelmässigt sina skatter för sent. Vid 15 tillfällen gick skattekraven till Kronofogden.

I våras uppgick skatteskulden till 128 000 kronor varav 58 000 kronor låg hos Kronofogden för indrivning. När bolaget blev av med F-skattsedeln flyttade revisorn över verksamheten till ägarbolaget och körde vidare med sina fortsatt skakiga affärer. Inte heller det bolaget betalade sina skatter i tid.

Betalade inte i tid

Revisorn har förklarat försummelserna med att kunderna inte betalade i tid, troligen beroende på svårigheter under finanskrisen. Det påverkade revisionsbolagets likviditet. Dessutom drabbades bolaget av kundförluster på 300 000 kronor under 2010-2011.

Revisorn ansökte om lån för sitt krisande bolag men fick nobben.

Revisorsnämnden konstaterar att en kvalificerad revisorn måste åtnjuta förtroende hos både uppdragsgivare och det allmänna. Gällande regler och bestämmelser måste följas och verksamheten bedrivas i ordnade former. Kraven på att sköta skatteplikten är särskilt hög på en revisor, betonar nämnden.

Upphävs

Revisorns försummelser anses så allvarliga, systematiska och långvariga, och fortsatte efter att Revisorsnämnden inlett sin granskning, att hans auktorisation upphävs med omedelbar verkan.

Revisorn har varit verksam i över 100 aktiebolag.

Mer läsning

Annons