Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skola måste vidta åtgärder mot kränkning

Nu kräver Skolinspektionen att en skola i Örebro ska vidta åtgärder för att förbättra sitt arbete mot kränkande behandling.

Annons

Föreläggandet kommer efter att en pappa till en elev på skolan anmält att eleven ska ha utsatts för både verbala och fysiska kränkningar från andra elever. Anmälan gjordes redan i slutet av mars i år och gällde händelser som ska ha ägt rum under hösten 2013 och våren 2014. Enligt uppgifter som skolan lämnat till Skolverket ska de inte ha känt till att eleven blivit retad, utsatt för nedsättande ord eller ha nypts. ”Däremot har det förekommit negativt kroppsspråk i form av blickar och småskratt”, ett problem som skolan uppger sig ha kommit till rätta med. Skolinspektionen konstaterar att anmälaren och skolans uppfattning går isär men understryker skolans skyldighet att utreda och vid behov vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling.

Skolverket ställer sig även frågande till varför "rektorn inte anmält uppgifter om ett icke önskvärt beteende till huvudmannen och varför rektorn inte har låtit genomföra en utredning om kränkande behandling när hon fick kännedom om elevens upplevelse".  Barn- och elevombudet ska avgöra om skolan ska betala skadestånd till berörd elev.

Senast 29 december i år ska skolan ha vidtagit åtgärder så att arbetet för att motverka kränkande behandling uppfyller skollagens krav. Skolinspektionen ger även Örebro kommun en anmärkning när det gäller särskilt stöd för eleven i fråga då de anser att skolan inte följt bestämmelserna om att utarbeta ett åtgärdsprogram. Skolan har dock aktivt arbetat för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd vilket gör att Skolinspektionen bedömer bristen som mindre allvarlig.

Mer läsning

Annons