Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Smålägenheterna" byggdesför att motverka bostadsbrist

Fråga: Jag undrar om det finns något material och bilder från gamla Väster? Jag tänker närmast på de så kallade smålägenheterna som Örebro stad hade i kvarteren Älvtomtagatan-Angelgatan-Egnahemsgatan-Karlslundsgatan och Tegelgatan. Jag bodde nämligen där på Älvtomtagatan mellan åren 1936-1954. De var ju helt omoderna när vi flyttade in, med torrdass, visserligen inomhus, vedspis och kallvatten. Först efter kriget, jag tror det var i slutet av 40-talet, fick vi vattentoa.
Det fanns ju ett liknande kvarter i Örnsro. När byggdes dom här husen, och vilka kom först, Älvtomta eller Örnsro?
Med hälsningar
Gunnar Berglund

Annons
Älvtomtagatan, året är okänt. Bilden är lånad från Stadsarkivet.

Svar: Frågan handlar om två bostadsområden i Örebro som har gemensam tillkomsthistoria. Det är dels området som ligger på västra sidan av Älvtomtagatan mittemot Karlahuset och Gumaeliusskolan och dels området som ligger öster om Örnsro idrottsplats. Husen som nämns i frågan är i dag rivna och ersatta av andra hus.

Örebro var i början av 1900-talet en relativt liten stad, men den växte dock i takt med industrialiseringen. Befolkningstillväxten sköt i höjden, tillgången till bostäder räckte inte till. Trångboddheten ökade och standarden på de bostäder som fanns var undermålig.

Örebro stad tillsatte en kommitté redan år 1908 för att se över bostadsförhållandena. Inget gjordes dock förrän år 1916 då det halvkommunala fastighetsbolaget AB Smålägenheter i Örebro bildades. Man kunde nämligen få bidrag från staten för att bygga lägenheter till ”de mindre bemedlade”. Villkoret var att byggandet påbörjades under år 1917 och var färdigt före 1 oktober 1918. Delägare i fastighetsbolaget var, förutom staden, elva privata Örebroföretag varav de flesta skotillverkare som t.ex. Oscaria och Örnen.

Bolagets syfte var att ”främja byggandet av lägenheter om högst 2 rum och kök, samt uthyra dessa”. Ganska omgående bestämmer man sig för att börja bygga 12 hus i Örnsro. Redan i slutet av 1917 var samtliga hus färdigställda.

Husen var alla 1,5 våningshus med övre våningen liggande under ett relativt högt tegeltäckt sadeltak. Vartannat hus hade en så kallad frontespis med sadeltak vänd mot gatan och vartannat hus hade rak takfot. Varje hus innehöll fyra lägenheter.

Lägenheterna var efter tidens mått relativt moderna. El drogs in och i varje lägenhet fanns en torrtoalett. Uppvärmningen skedde med kakelugnar och vedspis. Att dessa inte räckte till för att hålla kylan borta vittnar skrivelser från hyresgästerna till styrelsen om.

Samtidigt som husen i Örnsro byggdes påbörjades ett liknande område i Älvtomta. Först byggdes 10 hus och något år därefter ytterligare 7 hus.

Smålägenheterna i Örnsro såldes av Örebro stad till Stiftelsen Hyresbostäder 1970. Året innan hade Älvtomta-kvarteret sålts till landstinget som var i behov av mark för tillbyggnad av Västra Sjukhemmet.

Så såg de ut. Stadsarkivets bild från Egnahemsgatan, året är okänt.

Mer läsning

Annons