Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utredning: Vem fyllde igen hans dike?

Örebroföretagaren Leif Carlsson stäms för miljöbrott vid Örebro tingsrätt sedan ett kilometerlångt dike på hans mark fyllts igen.

Annons
Leif Carlsson.

Misstanken om brottet anmäldes av länsstyrelsen i Örebro för mer än två år sedan.

Ett dike som var två-tre meter brett och en kilometer långt hade fyllts igen i etapper.

Ett vittne uppmärksammade länsstyrelsen första gången 2010, och sedan i maj 2011 när nästan hela sträckan var fylld med jord.

Utifrån den del av diket som fanns kvar bedömde länsstyrelsens inspektör att diket var vattenförande, och därmed biotopskyddat.

Men det har alltså tagit tid innan ärendet nått Örebro tingsrätt.

– Det har varit otroligt svårt att komma framåt i detta ärende, säger kammaråklagare Ingvar Wennersten på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö.

Ingen säger sig nämligen ha fyllt igen diket. Leif Carlssons bolag Hjälmarsbergs säteri AB är numera överlåtet på sonen. Varken det bolaget eller Swedish Biogas, som ska ha odlat på marken, säger att de lagt igen diket. Inte heller Leif Carlsson säger sig veta hur det gått till.

– Han svarar ”ingen aning, arrendatorn har nog gjort det”. När vi frågar vem arrendatorn är, då vet han inte det. Och så vidare, säger kammaråklagare Ingvar Wennersten.

Till slut har han lämnat in en stämningsansökan mot Leif Carlsson både som näringsidkare och privatperson till Örebro tingsrätt.

– Om bolagen inte gjort det, då återstår han själv. Det är hans mark som han uppbär jordbruksstöd för, han har fått jordmassor från ett vägbygge, plötsligt är jorden borta och diket igenfyllt, resonerar Ingvar Wennersten.

Eftersom det handlar om jordbruksmark som ger jordbruksstöd yrkar åklagaren på 100 000 kronor i företagsbot.

Men samtidigt stämmer han alltså Leif Carlsson personligen, eftersom någon rent faktiskt måste ha utfört, eller anlitat någon att utföra, arbetet.

– Sen får tingsrätten göra en bedömning och se vad den kommer fram till, säger Ingvar Wennersten.

Han rekommenderar också Örebro tingsrätt att förelägga den stämde att ge ett svaromål före förhandlingen, detta eftersom så mycket fakta saknas.

Stämningsansökan kom till Örebro tingsrätt den 2 januari, men varken Leif Carlsson eller hans juridiska ombud Bengt Ask säger sig ha sett handlingarna. De vill vänta med att kommentera ärendet tills de hunnit gå igenom förundersökningen.

Om diket måste återställas avgörs inte av tingsrätten, utan länsstyrelsen får i så fall utfärda ett föreläggande.

Mer läsning

Annons