Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så tycker politikerna själva att de har lyckats 

I dag fortsätter NA:s kartläggning av länets riksdagsledamöter.
De betygsätter sin egen insats under de tre år som gått av mandatperioden. NA har också frågat förstagångsväljare hur de vill att riksdagsledamöterna ska jobba.

Annons

Matilda Ernkrans (S):

Som ordförande i miljö- och jordbruksutskottet är du ditt partis talesperson för miljö, klimat och mat. Du har fokuserat mycket av ditt jobb på just dessa frågor. Betyg?

– Jag sätter det betyg jag hade i medel när jag gick ut gymnasiet. Jag kan konstatera att jag aldrig ägnat så mycket tid och arbete på mitt politiska uppdrag som nu. Det har varit kul, men det känns ju alltid som om jag skulle velat göra lite till.

– Jag är mest nöjd med att jag utvecklat mina kanaler ännu mer för att visa vad jag faktiskt gör, vad jag tycker och för att förbättra samtalet med fler människor. Jag är också stolt över mitt bidrag till den socialdemokratiska politiken nationellt på de områden som jag är talesperson för.

Vad vill du utveckla under valåret?

– Fullt fokus på en socialdemokratisk seger i nästa års val.

Oskar Öholm (M):

Dina främsta frågor är mer kunskap i skolan och fler bostäder för unga. Du har lämnat nio egna motioner och 15 tillsammans med andra. Betyg?

– Jag känner mig nöjd med mitt arbete, och jag tycker att jag fått möjlighet att påverka politiken. Den senaste frågan där jag var med i allra högsta grad handlade om att göra det lättare och tryggare att hyra bostad i andra hand. Den lagförändringen gick igenom i februari i år.

Vad vill du utveckla under valåret?

– Det finns mycket kvar att förändra – ett år är lång tid i politiken. Ett mål jag har är att tillbringa mer tid utanför riksdagshuset än innanför, att vara ute mycket och prata med folk.

Håkan Bergman (S):

Dina främsta frågor är jämlikhet och barns uppväxtvillkor. Du har skrivit 76 motioner tillsammans med andra. Betyg?

– Som riksdagsledamot kan man jobba på så många olika sätt – vara aktiv i kammaren, i debatter, med frågor och interpellationer. Jag har arbetat med att utveckla oppositionspolitiken, den socialdemokratiska utbildningspolitiken. Jag tycker att vi har flyttat fram positionerna på utbildningsområdet, det har märkts i den allmänna debatten. Sedan kan man alltid göra mer.

Vad vill du utveckla under valåret?

– Jag vill lägga mer fokus på kvalitén på förskolorna och fritidshemmen. På länsplanet är det viktigt att jobba för Örebro universitet och en tryggad finansieringen av läkarutbildningen.

Per Ramhorn (SD):

Du sitter på Örebrobänken, men bor i Skåne och har följdaktligen inte lagt några för Örebro län lokala motioner. Betyg?

– Jag är nöjd. Inte minst för att jag fick igenom en egen motion om nationella riktlinjer för bemanning inom demensvården. Vid nyår träder riktlinjerna i kraft.

Det är ett dygnet runtarbete och jag sitter med alla frågor själv till skillnad från de andra riksdagsledamöterna, som har partikamrater i utskotten och kan dela på arbetsuppgifterna.

Vad vill du utveckla under valåret?

– Jag vill fortsätta mitt arbete med att skapa fler hospisplatser barn och unga. Det gäller att förhandla i sociala utskottet. Det är svårt som sverigedemokrat att få igenom vissa frågor hos de andra partierna, men människorna i de andra partierna är ändå förnuftiga.

Elisabeth Svantesson (M):

Jobben och integrationen är dina viktiga frågor. Du har skrivit 16 egna motioner och 20 tillsammans med andra. Betyg?

– Jag känner att jag fått vara en del i ett lag och är glad att jag fått det förtroendet. Politik är hela tiden en process och jag tycker att jag kunnat vara med och påverka den. Som ordförande i arbetsmarknadsutskottet påverkar jag främst genom mina kontakter med ministrarna, inte genom att skriva motioner. Jag har ingått i en grupp med finansminister Anders Borg. Vi har lagt fram förslag till partistyrelsen om arbetsmarknadspolitiken.

Vad vill du utveckla under valåret?

– Jag vill fortsätta arbetet med att underlätta för unga att komma i jobb.

Mia Sydow Mölleby (V):

Dina viktigaste frågor är inga vinster i välfärden och arbete åt alla.Du har skrivit 220 motioner tillsammans med andra. Betyg?

– Jag tycker att jag jobbat seriöst och haft ansvar för viktiga frågor i partiet. Jag sitter i konstitutionsutskottet och vi granskar regeringen och ministrarna. Det är ett uppdrag som handlar om det grundläggande i demokratin. Jag har också suttit med i vallagskommittén. Det har varit ett svårt jobb, men vi har lyckats komma fram till ett förslag som alla partierna i stort sett var eniga om. Det handlar om förändringar i valsystemet så att det ska bli fullt ut proportionerligt. Jag har också haft möjligt att driva republikfrågan.

Vad vill du utveckla under valåret?

– Som riksdagsledamot har jag en väldigt förmånlig möjlighet att träffa folk och diskutera politik.

Du åker mycket bil inom landet och har bara skrivit egna motioner. Betyg?

Johan Pehrson (FP):

– Jag har på flera områden lyckats flytta politiken i den riktning jag och Folkpartiet tycker är bra. Jag tycker också att jag har lyckats hålla en hög aktivitetsnivå på alla plan.

Mest nöjd är jag med att jag fått polisen dit jag velat rent organisationsmässigt.

Vad vill du utveckla under valåret?

– Jag ska skriva motioner på områden som blivit hängande i luften och i frågor som vi behöver återkomma till. Och så har vi ett intensivt valår som väntar. Nu blir uppdraget ännu roligare.

Du efterträdde Sten Tolgfors i riksdagen i år. Betyg?

Lotta Olsson (M):

– Jag tycker att jag gjort ett bra arbete utifrån de förutsättningar jag haft. Det hade varit ännu bättre om jag kunnat vara mer fokuserad, men det har inte varit möjligt under så kort tid. Och jag har varit ute mycket bland folk, det är jag glad över.

Vad vill du utveckla under valåret?

– Det finns en fråga som gäller både jämställdhet och utveckling av landets företagande som jag skulle vilja arbeta mer med. Det handlar om att få ett sjukförsäkringssystem för företagare som liknar det för anställda. I dag hindrar frånvaron av detta kvinnor att starta eget och män från att ta sitt ansvar som förälder.

Jonas Eriksson (MP):

Dina toppfrågor är grön omställning och mer jämlikhet. Du har lämnat en egen motion och skrivit 133 tillsammans med andra. Betyg?

– Jag tycker att jag gjort ett bra jobb. Det jag känner mig mest nöjd med är att jag varit med och påverkat utvecklingen av Miljöpartiets mineralpolitik, alltså gruvfrågorna. Det är frågor som berör, allt fler konfliktytor blossar upp mellan gruvnäringen och lokalbefolkningen.

Vad vill du utveckla under valåret?

– Jag har två huvudspår. Dels vill jag jobba mer med samernas rättigheter. Det andra spåret är att få ut våra politiska förslag mer så att människor kan ta ställning, för eller emot.

Lennart Axelsson (S):

Många egna motioner och många resor utomlands utmärker ditt riksdagsarbete. Betyg?

– Den här mandatperioden har varit lite speciell av två skäl.

Dels för att jag fick en plats i Europarådet som inneburit många resor till Strasbourg och att jag fått vara med vid valobservationer i sammanlagt sex länder. Dels att jag fått ansvaret för funktionshinderpolitiken, vid sidan av tandvårdsfrågorna, i vår riksdagsgrupp.

Vad vill du utveckla under valåret?

– Jag vill fortsätta med den politik vi framfört de senaste åren och slå hål på den borgerliga myten om att det går att få en bra skola och äldreomsorg utan att betala för det via skatten.

Mer läsning

Annons