Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sveriges mest skuldsatta kommun

Laxå kommun är procentuellt mest skuldsatt i Sverige. Kommunens tillgångar är till 90 procent finansierade genom lån.

Annons
Flygbild över Finnerödja i Laxå kommun.

Nyhetstidningen Dagens samhälle har tittat på de svenska kommunkoncernerna – det vill säga kommunerna och de kommunalt ägda bolagen tillsammans. I tidningens granskning har de kommit fram till att den genomsnittliga svenska kommunens tillgångar finansieras till 40 procent av lån. För Laxå kommuns del är den siffran 90 procent. Denna höga lånefinansiering ger kommunen en första plats i rankingen. Dessutom hamnar Laxå kommun på en fjärdeplats över Sveriges fattigaste kommuner i granskningen.

Bakgrunden till Laxå kommuns dåliga ekonomi är att fastighetspriserna i kommunen är väldigt låga och att de är svåra att sälja byggnader som kommunen inte använder. Det är lika dyrt att bygga nytt i Laxå kommun som i storstäderna men marknadsvärdet är betydligt lägre.

– Därför har våra fastigheter väldigt lågt bokfört värde, förklarar kommunstyrelsens ordförande Tommy Holmqvist (S).

– Detta är ett av de stora problemen för en liten kommun, säger Holmqvist.

I dag har Laxå kommun en skuld på 120 miljoner kronor, berättar Holmqvist. 40 miljoner av denna skuld kommer från ett lån som kommunen övertagit från Laxåhem.

På 1960- och 1970-talet byggde Laxåhem bostäder till Esab:s växande personal. Kommunen ökade och var på väg mot 10 000 invånare. Men sedan vände vindarna och plötsligt hade kommunen allt för många tomma lägenheter.

1998 inrättades en ny statlig myndighet, Bostadsdelegationen. Myndigheten hade till uppgift att hjälpa krisdrabbade kommunala bostadsföretag med många outhyrda lägenheter.

Laxå kommun skrev kontrakt med Bostadsdelegationen där staten gav ett bidrag på 50 miljoner kronor och ett lån på 40 miljoner kronor för att kommunen skulle riva 300 lägenheter.

– Vi har väldigt svårt att betala tillbaka detta lån. Det är nästintill omöjligt, säger kommunchef Ronny Johansson.

Han berättar att representanter från kommunen besökte finansdepartementet 2009 för att få hjälp med 40-miljonerslånet.

– De visade stor förståelse men kunde inte vidta några åtgärder i dagsläget, säger Johansson.

Laxå kommun betalar 3,5 miljoner kronor i ränta varje år på sin 120-miljoners skuld, uppger ekonomichef Anders Madsen.

Mer läsning

Annons