Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Undersökning: Färre röker - fler mår dåligt

Färre röker varje dag, fler kan tänka sig att legalisera knark och tjejer mår allt sämre. Så ser en grov bild ut av hälsan bland länets unga.

Annons

Undersökningen Liv hälsa ung har genomförts för femte gången, senaste gången var 2011.

Nu har 7 400 elever från årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet svarat. Alla 40 grundskolor och 23 av länets 24 gymnasieskolor är med. Undersökningen handlar om hälsa u flera olika aspekter, som undervikt/övervikt, träning, rökning, narkotika och så vidare – men också många psykosociala faktorer, som om eleven känner att föräldrarna lyssnar på en eller om det finns möjlighet att vara med och bestämma.

I upplevd hälsa är det stora skillnader mellan könen. Andelen som känner stress, oro, har huvudvärk, ont i magen eller att de saknar kontroll är betydligt högre bland tjejer.

Stressen har också ökat för de allra yngsta i undersökningen, alltså elever i årskurs 7.

Att det är stora skillnader mellan hur flickor och pojkar mår är inte nytt, men undersökningen visar alltså att skillnaderna ökat på flera områden.

2011 svarade 24 procent av tjejerna i årskurs 7 att de ofta eller alltid känt sig stressade de senaste tre månaderna. 2014 hade det ökat till 30 procent. Bland pojkarna i samma årskull är siffran 10 respektive 12 procent.

Stressen ökar sedan med åldern, och i årskurs 9 är 49 procent av tjejerna stressade och i årskurs 2 59 procent. För killar är siffrorna 19 respektive 27 procent. För båda könen har stressen ökat i alla årskurser sedan 2011 – med undantag för killar i årskurs 9.

När det gäller rökning så är det något fler tjejer än killar som röker varje dag i årskurs 2 på gymnasiet. Räknar man in även de som röker någon gång ibland blir det fler rökare bland killarna.

Men andelen dagliga rökare har minskat för båda könen: Från 16 till 9 procent för gymnasietjejerna, från 11 till 7 procent för gymnasiekillarna. Även andelen elever som bedöms som riskkonsumeter av alkohol har minskat, även om de fortfarande utgör 22 respektive 23 procent av tjejerna och killarna.

Andelen som använt narkotika har inte förändrats nämnvärt, däremot tycks attityderna ha påverkats. Något färre skriver i dag under på påståendet att det är bra att knark är olagligt.

I ett pressmeddelande kommenterar Jihad Menhem (V), ordförande i Nämnden för folkhälsa, att det är allvarligt att flickor upplever en sämre folkhälsa, och att länets ungdomsmottagningar har en viktig roll. Dessutom görs satsningar inom barn- och ungdomspsykiatrin för att möta behovet. ”Nu behöver vi i landstinget arbeta vidare tillsammans med skolorna och kommunerna för

att ytterligare förbättra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.” konstaterar Jihad Menhem.

Mer läsning

Annons