Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utredare: Skyddsjakt på varg måste förenklas

Sverige bör snabbt fatta beslut om vilken nivå vargstammen ska ligga på. Det är enda sättet att få ett slut på den hätska vargkonflikten, enligt Vargkommittén vars slutbetänkande lades fram på fredagen.

Annons

I betänkandet föreslås också att skyddsjakten på varg förenklas. Däremot anser utredaren att licensjakt – som jägarna kräver – bara kan tillåtas om vargstammen uppnått så kallad gynnsam bevarandestatus.

Detta är ett krav som EU ställer. Hur många vargar detta innebär är dock oklart. Vilket är olyckligt, enligt utredaren Peter Egardt, landshövding i Uppsala län. För så länge ingen vet hur många vargarna bör vara kan man inte fatta klara beslut om något annat som rör vargförvaltningen.

Egardt föreslår nu att regeringen ger Naturvårdsverket uppdraget att skyndsamt fatta beslut om ett intervall för gynnsam bevarandestatus.

– Det finns ett vetenskapligt underlag för att bestämma vad som är gynnsam status. Det borde vara möjligt att ta ett beslut om detta nu, säger han.

Men även bland forskarna råder oenighet. Olika forskargrupper har under årens lopp gjort olika bedömningar, och vad som är gynnsam status har varierat från 300 till 3 000 vargar.

– Det råder enighet om att minsta livskraftiga population är 100 vargar. Det enda som sägs om gynnsam bevarandestatus är att den bör vara betydligt högre än så, säger Egardt.

Han påpekar att vargstammen på tio år ökat från 80 till 400 individer – och tycks själv luta åt att den nuvarande siffran kanske är tillräckligt hög.

Det återstår att se hur hans förslag hanteras. Betänkandet ska nu behandlas vid ett möte med olika remissinstanser. Vargkommittén tillsattes av regeringen för två år sedan, i avsikten att fungera som ett "forum för vargfrågor". Representanter för jägarna och miljöorganisationerna har deltagit i arbetet.

Torbjörn Lövbom på Jägareförbundet anser att det nu är jätteviktigt att regeringen tar tag i frågan, att det behövs en långsiktig politik på området. Världsnaturfonden (WWF) och Naturskyddsföreningen (SNF) är försiktigt positiva till utredarens förslag.

– Det här skulle kunna bryta den nuvarande låsningen i vargfrågan, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.

(TT)

MER LÄSNING: Så tycker länets jägare och rodvjursförening om förslaget

http://na.se/nyheter/lanet/1.2185841-sa-tycker-lanets-jagare-och-rovdjursforening-om-forslaget

Ökad ersättning föreslås

I Vargkommitténs betänkande betonas framför allt vikten av att Sverige fastställer vid vilken nivå vargstammen har uppnått så kallad gynnsam bevarandestatus.

Andra förslag i utredningen är att skyddsjakten på varg bör förenklas. Redan vid ett första angrepp på husdjur ska skyddsjakt kunna beviljas, med undantag för dokumenterat genetiskt värdefulla vargar.

Dessutom bör ersättningen utökas för skador orsakade av rovdjur.

Utredaren betonar också vikten av genetisk förstärkning av vargstammen. I första hand ska den naturliga invandringen från Ryssland/Finland underlättas, bland annat genom dialog och avtal med renskötseln.

(TT)

Mer läsning

Annons