Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi betalar för mycket för elen

Elnätskostnaderna för villaägarna i Hällefors, Laxå och Ljusnarsberg uppgår till fyra tusen kronor mer per år jämfört med liknande villor i Luleå.
Bolaget som står för den överdebiteringen är Fortum Distribution AB.

Annons
Stora skillnader. Elnätsbolagens prislapp till sina kunder skiljer sig stort över landet. Det kan skilja på runt fyra tusen om året beroende på vilket nätbolag man har.

En rykande färsk rapport från lobbyorganisationen Villaägarnas riksförbund visar att villaägarna i alla Örebro läns kommuner betalar mer till det lokala elbolaget än vad som kan motiveras av elnätets täthet, det vill säga antal kunder per meter elnät.

– Undersökningen visar att det inte finns några geografiska omständigheter som motiverar högre priser. Det framgår av det faktum att elnätsbolag vars områden angränsar till varandra kan ha helt olika prissättning, säger Jakob Eliasson, energipolitisk expert på Villaägarnas riksförbund.

– Däremot tycks det finnas ett samband mellan offentligt ägt eller privat ägt elnätsbolag. De stora privata aktörerna som Fortum, Vattenfall och Eon tenderar att överdebitera sina kunder medan kommunalägda bolag har en mer modest prissättning, fortsätter han, se fakta.

Villaägarna runt om i landet är på krigsstigen. De senaste årens höjda energipriser äter stora hål i plånboken.

– De galopperande energikostnaderna är en större fråga i vårt län än fastighetsskatten, säger Gert Forsberg, chef för Villaägarna region Mitt.

– Elhandeln är ju sedan länge avreglerad och fri konkurrens råder. Men kunderna kan inte välja elnätsbolag, även om de är missnöjda med exempelvis priset. Där råder ett så kallat ”naturligt monopol”, eftersom det bara finns ett enda elnät, fortsätter Gert Forsberg.

Hur motiveras de höga kostnaderna?

– Två saker kan generellt sett ligga bakom högre tariffer, svarar Jakob Eliasson. Dels kan nätbolaget ha högre kostnader för drift, underhåll och investeringar, dels kan nätbolagets ägare ha högre vinstkrav på verksamheten. Energimarknadsinspektionen, som skapar regelverk och övervakar prissättningen, konstaterar att båda dessa faktorer driver priserna uppåt.

– Men när bolagen ombeds motivera sina höga priser nämns dock sällan vinstkravet. Investeringsbehovet sägs vanligtvis motivera högre priser, säger Eliasson.

Men han tycker det är märkligt att bolagen försvarar dagens höga elnätspriser med morgondagens investeringar.

– Den som ska investera i en verksamhet i andra branscher kan inte först tvinga av kunden pengar, som sedan används till att köpa utrustning för som företaget äger. Om det behövs kapital för att investera så vänder sig företagen i vanliga fall till aktieägarna.

Villaägarnas riksförbund menar att övervakningen är svag.

– Den ansvariga ministern Maud Olofsson bör uppmana Energimarknadsinspektionen att prioritera konsumentintresset i sitt fortsatta arbete.

– Den ansvariga myndigheten är för generös mot kraftbolagen. Den nya prismodell för elnätet som myndigheten är i färd med att lansera kommer att innebära avsevärda prishöjningar redan nästa år, hävdar Jakob Eliasson.

Håkan Bågenvik

019-15 51 33

[email protected]

Mer läsning

Annons