Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Örebro måste skaffa sig en vettig politik för missbruksvården

Sedan den 1 januari i år har Örebro kommun ingen gällande handlingsplan mot drogproblematik.

Kanske är det symtomatiskt för vilket intresse våra politiker visar för dem som går under i drogmissbruk och deras anhöriga?

Den frånvarande handlingsplanen är inte det enda exemplet på ett svagt engagemang, våra politiker har tyvärr på fler sätt visat ett ointresse för problemen.

Ett exempel är avsaknaden av sprutbyte i vårt län, vilket NA berörde nyligen. Sprutbyte är en skademinskande åtgärd som har gediget stöd, såväl från våra politiker på riksnivå som forskningen. Forskningen visar att sprutbyte inte bara är en effektiv humanitär åtgärd, utan även samhällsekonomiskt lönsamt.

En av oss som skriver har erfarenheter av resultatet av dagens politik i Örebro län med en son som innan han var 17 år blev injicerande narkoman. Innan han blev 18 var han också smittad med Hepatit C, en dödlig sjukdom. Några månader innan han fyllde 19 år var han ytterst nära döden, en svår blodförgiftning resulterade i multipla organsvikter samt några hjärtstopp. Han var nersövd i åtta dygn. En annan politik än dagens hade kanske kunnat förhindra det.

Ett annat exempel är oförmågan att vända utvecklingen av problematiskt användande. NA och vår lokalradio P4 har flera gånger de senaste åren tagit upp de växande drogproblemen med särskilt fokus på narkotika. Det har handlat en hel del om cannabis och nätdroger, men även om anhöriga som förlorat sina barn till missbruket.

I reportagen har det framkommit exempel på att ”drogarbetet” i vårt område inte alltid sker med bästa kvalitet och kunskap. Och än värre är att enligt Socialstyrelsen har antalet narkotikarelaterade dödsfall i vårt län fördubblats under de senaste fem åren. Vad denna negativa utveckling beror på är naturligtvis inte helt enkelt att svara på. Betydelsen av det ointresse som visas från våra politiker och våra tjänstemäns bristande kunskap ska nog inte underskattas. En annan faktor som nog också kan spela roll är missbruksvårdens inriktning och utförande.

I Örebros före detta handlingsplan ägnas cirka 0,5 av 23 sidor åt vården, och i den regionala planen nämns knappt vården och definitivt inte skademinskande åtgärder. Det märker de som är i behov av vården och deras anhöriga.

Vidare är bemötande och kunskap hos dem som ska vårda allt för ofta under all kritik. Ovannämnda son har mötts av frågan ”Har du druckit hasch?”, och den oroliga mamman efter avslöjandet att sonen injicerat amfetamin och heroin har mötts av socialtjänstens oförstående ord ”Jaha, känner du dig orolig?”. För Örebro kommuns del har dessutom missbruksvården skurits ned på under ett antal år. I socialförvaltningens verksamhetsplaner har det funnits uttalade önskemål att skära ned på antalet institutionsplaceringar. Hur cyniskt är det inte att planera för att de ska minska när problemen ökar?

I siffror ser vårdutvecklingen ut så här; i Örebro län år 2010 fick 280 vuxna frivillig institutionsvård, år 2013 var siffrorna 208. För LVM-vård är siffrorna 29 personer år 2010 och 21 år 2013.

Dessutom har vårdtiderna minskats kraftigt. Det är svårt att bryta ett tungt beroende med allt kortare vårdtider, det är än svårare att göra det med besparingsinsatsen öppenvård. Problemen ökar men den kvalificerade vården minskar. Det är uppenbarligen mycket som inte fungerar. En hel del handlar om att vår nationella narkotikapolitik måste reformeras, men det handlar också om att de regionala och lokala prioriteringarna måste förändras.

En av oss är orolig för att sonen ska läggas till den ökande skara som avlider i länet, statistiken ovan gör ont. Det minsta vi kan begära är att våra politiker börjar redovisa vad de tänker göra för att vända trenden!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel