Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

130 fågelägg i naturreservat ska förstöras

Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt på grågås i Kvismare naturreservat. Skyddsjakten ska ske genom att upp till 130 ägg ska förstöras.

Annons
Grågässen ökar kraftigt i antal, bland annat i området runt Kvismaren.

Orsaken till länsstyrelsens beslut är att jordbrukare strax utanför reservatet riskerar att få allvarliga skador på sina grödor. Grågåsen växer snabbt i antal och anses därmed utgöra ett växande problem för jordbrukare i bland annat Kvismaredalen.

2011 värderades skador orsakade av sädgäss och grågäss till 30 000 kronor. Året därpå hade skadorna ökat till 150 000 kronor.

Skyddsjakten, som sker genom äggprickning, ska även bidra till att minska betestrycken på vassmiljöerna i reservatet. Grågässens ökande betande hotar den vassgynnade faunan, enligt länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har även gett tillstånd till skyddsjakt på tre kronohjortskalvar. Kronhjortarna befaras orsaka – eller kunna orsaka – skador på jordbruksgrödor hos en lantbrukare i Odensbacken. Tillståndet är giltigt till den 31 maj.

FAKTA: Så ska äggprickningen gå till

Äggprickning får endast utföras av de personer som Länsstyrelsen utser

Totalt får högst 130 ägg prickas

Äggprickning genomförs då äggen ruvats 6-10 dygn och på sådant sätt att såväl äggets luftkammare som dess gulehinna punkteras

Vid prickning ska minst ett ägg per rede lämnas oprickat. Prickade ägg lämnas i redet i de fall de ser intakta ut

Åtgärden får inte bedrivas på så sätt att djur utsätts för onödigt lidande

Försiktighet ska iakttas så att inte andra arters häckning störs av åtgärden

Skyddsjakten är tillåten under perioden 25 april–21 maj.

Mer läsning

Annons