Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

22 studenter avstängda

22 studenter på Örebro universitet blev under 2009 avstängda eller varnade. De flesta på grund av plagiering. Av dem var åtta kvinnor och 14 män.

Annons

Högskoleverket redovisar varje år statistik över de disciplinärenden som har beslutats av universitet och högskolor enligt högskoleförordningen. Nyligen kom statistiken för 2009. 21 av fallen på Örebro universitet resulterade i avstängning, ett i varning.

En genomgång av besluten i disciplinärenden i landet visar att 508 studenter blev föremål för en disciplinär åtgärd år 2009. Det är en minskning med sju procent från år 2008.

Av de 508 studenter som blev föremål för disciplinära åtgärder 2009 avstängdes 379 och 129 fick en varning. Jämfört med år 2008 har antalet avstängningar minskat med cirka nio procent. Antalet varningar 2009 är i princip detsamma som år 2008.

Högskoleverket har delat upp de olika typerna av ärenden i sex kategorier:

Otillåtet samarbete.

Plagiat och fabrikation.

Förfalskning av dokument.

Störande av undervisningen eller verksamheten i övrigt.

Sexuella eller etniska trakasserier.

Fusklappar och otillåtna hjälpmedel.

Den vanligaste orsaken till att studenter blev föremål för disciplinåtgärder var, liksom vid de föregående årens granskningar, plagiering. Detta skedde i 303 fall, varav 244 avstängdes. År 2008 var motsvarande antal 302, varav 256 avstängdes. Antalet studenter som avstängdes eller varnades var alltså i princip detsamma år 2009 som 2008.

Den genomsnittliga avstängningstiden för de tre mest förekommande kategorierna är mellan 5,6 och 6,6 veckor. År 2006 utgjorde andelen kvinnor cirka 60 procent av studenterna. Av dem som blev föremål för en disciplinåtgärd utgjorde kvinnor endast 36 procent. Andelen kvinnor som blev föremål för en disciplinåtgärd är densamma år 2009 som 2007 och 2008, nämligen 43 procent.

Mer läsning

Annons