Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

80 lärare flyttas till höstterminen

80 kommunanställda gymnasielärare mister sina placeringar i höst.
– För närvarande blir ingen uppsagd, de som blir övertaliga hamnar i en omställningsgrupp och erbjuds andra jobb, säger Ann-Kristin Norberg, kontorschef på gymnasieförvaltningen.

Annons

För första gången blir det en omfattande övertalighet bland de kommun-anställda gymnasielärarna i Örebro. Tidigare har lärare på grundskolan drabbats av samma process. De minskade elevkullarna har till följd att färre elever börjar gymnasiet i höst. Plus att de fristående gymnasieskolorna lockar elever.

– Totalt sett behöver Örebro kommun 80 färre gymnasielärare. 30 av dem har tillsvidareanställning. De andra 50 har visstidsanställning och ett avtal med arbetsgivaren som upphör och är därför inte längre vårt ansvar, säger Ann-Kristin Norberg.

Strandad förhandling

Kommunen har som arbetsgivare förhandlat färdigt med fem av sex gymnasieskolor. Men för Karolinska/Rudbecksskolan har förhandlingen strandat och en central förhandling är påkallad. Där handlar det om cirka elva tjänster.

– Men den siffran är väldigt osäker eftersom förhandlingen inte är klar. Dessutom har vi inte fått in siffrorna för elevernas omval, så situationen kan ändras.

De 20 tjänster som är färdigförhandlade är – sju på Tullängsskolan, fyra på Risbergska, fem på individuella programmet Virginska och fyra på Virginska skolan, säger Ann-Kristin Norberg.

Erbjuds andra jobb

Örebro kommun säger i dagsläget inte upp de övertaliga lärarna utan kommer att erbjuda dem andra jobb inom sitt avtalsområde. Det kan handla om lärarjobb på andra skolenheter än där de haft sin tidigare placering.

Kommer de berörda lärarna att få besked om sin nya arbetsplats innan vårterminen är slut?

– Det kan jag inte lova, men vi jobbar på det.

Lärarnas Riksförbund, ett av fackförbunden som har förhandlat med arbetsgivaren, är nöjda så tillvida att ingen lärare sägs upp.

– Riktlinjerna för omställning har fungerat bra. I andra kommuner har man valt att säga upp personal, vilket man inte gjort här och på så sätt är Örebro ett föredöme. Man måste komma ihåg att de berörda lärarna har sin anställning i Örebro kommun och inte på den enhet som de arbetat. Men för en enskild lärare kan det upplevas jobbigt att tvingas lämna sin gamla arbetsplats, kollegor och elever på grund av omställning, säger ombudsman Per Boström.

Finns det möjlighet för lärare att bli utköpta eller att få förtida pension?

– Det är inte huvuduppdraget. Men det vi kallar kompetensväxlingsalternativ, att behålla någon yngre i stället för en äldre, kan komma i fråga.

Mer läsning

Annons