Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det ser mörkt ut för ljus till cykelbanan

När ska cykelbanan mellan Almby och Ekeby-Almby få belysning? Det undrar flera läsare som hört av sig till Stadslivsredaktionen.

Annons
Önskar upplysning. Belysning utmed väg 207, från Stortorpsvägen till Ekeby-Almby, kostar 1, 5 miljoner kronor.

Örebro kommun har ansvar för vägar fram till Stortorpsvägen. Staten har genom Trafikverket ansvar för väg 207 och vidare mot Odensbacken samt vägen genom Ekeby Almby.

Andreas Asp, planerare på Trafikverket, svarar så här:

– Vad gäller belysning av gång-och cykelvägar är Trafikverket restriktivt till detta av kostnads- och miljöskäl. Belysning ur trafiksäkerhetssynvinkel kan övervägas framförallt vid korsningar där många oskyddade trafikanter korsar vägar med mycket trafik.

– I Örebro län styrs vårt arbete av länstransportplanen som Regionförbundet Örebro tar fram. I den finns avsatt cirka tre miljoner kronor per år till gång- och cykelvägar utmed de statliga vägarna vilket motsvarar bortåt 2 km. Belysning utmed väg 207 från Stortorpsvägen till Ekeby-Almby, cirka 2,5 kilometer, kostar cirka 1,5 miljoner kronor. Mot bakgrund av att det finns en planskild passage under väg 207 vid Ekeby-Almby samt det stora behovet av nya gång- och cykelvägar i länet avser Trafikverket ej att prioritera belysning utmed denna sträcka, svarar Andreas Asp.

Så här säger politikerna i Örebro.Lena Baastad, kommunalråd i opposition, socialdemokraterna.

– Vi vet att det finns problem på cykelvägen till Ekeby-Almby. Den upplevs både som otrygg och dess läge gör att ljusen från bilarna ofta bländar cyklisterna. Örebro kommun har fört dialog med dåvarande Vägverket om att man borde anlägga belysning för cykelbanan. Hitintills har Vägverket, som nu ingår i Trafikverket, varit avvisande till våra förslag.

– Vi vill att människor känner sig trygga när de cyklar. Jag tror att vi skulle kunna ta initiativ till nya samtal med Trafikverket, även om jag vet att de hitintills varit kallsinniga till Örebros förslag. Det sker i dag ett utvecklingsarbete med nya cykelstråk i Örebro och det här är förstås en fråga som behöver stämmas av med det utvecklingsarbete som görs.

Kent Persson, moderaterna:

– Örebro är en cykelstad och det är något vi ska värna och utveckla. Självfallet är belysning viktigt för att det ska kännas tryggt att använda cykelvägarna. Därför finns det all anledning att återigen lyfta frågan om belysning för denna väg med Trafikverket. För de boende som vill ta cykeln är detta en viktig och angelägen fråga och Örebro kommun får ta sin del av ansvaret.

Mer läsning

Annons