Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Effektivt miljöarbete ger hopp för framtiden

Det går framåt för Örebro kommuns miljöarbete. Under de senaste åren har de kommunala förvaltningarna och bolagen minskat sin klimatbelastning rejält. Om nuvarande trender står sig kommer målet om en halvering till 2020 att överträffas med god marginal.

Annons

Detta visar en första uppföljning av kommunens klimatplan. Men för att nå målet måste förändringstakten öka, trots de goda resultaten. Uppföljningen av kommunens klimatplan visar att klimatbelastningen från kommunala verksamheter minskat med 22 procent mellan åren 2000 och 2011. Om de senaste årens trend håller i sig kommer delmålet om en halvering till 2020 att uppfyllas med god marginal.

– Främst är det ett målinriktat arbete på energisidan som nu ger resultat, både i form av minskad klimatbelastning och ekonomiska besparingar för kommunen, säger Per Elvingson, klimatstrateg vid klimatkontoret och ansvarig för uppföljningen.

– Men det är inget revolutionerande jobb vi har gjort. Det har varit ett vanligt vardagsarbete som att isolera bättre, byta till miljövänligare belysning och så vidare. Ganska enkla saker egentligen, säger Elvingson.

På transportområdet är det främst satsningen på biogas som märks. Stora insatser har också gjorts i de kommunala köken för att minska matens klimatbelastning, men effekten är än så länge svår att mäta.

– Däremot har vi ännu inte något bra system för att mäta energiåtgången för olika transporter, där har vi inte riktigt full koll ännu. Men det jobbar vi nu för fullt med att få.

En åtgärd som ännu inte märks i statistiken men vars effekt kan påtaglig fram till 2020 är satsningen på ett kommunalt vindkraftsbolag som kommer att göra kommunen självförsörjande på förnybar el. Kommunen kommer också från 2013 att ställa tuffa energikrav vid byggen av kommunala flerbostadshus och lokaler.

Uppföljningen visar att klimatbelastningen för kommunen som geografiskt område minskade med 13 procent mellan 2000 till 2011. Kommunens delmål är att klimatbelastningen per invånare ska minska med 40 procent till 2020, jämfört med nivån 2000.

Mer läsning

Annons