Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu blir tomterna billigare i Örebro

Den hårda kritiken från bostadsrättsföreningar i Örebro leder nu till att politikerna ändrar reglerna. För vissa föreningar blir det mycket billigare att friköpa fastigheterna än tidigare och tomträttsavgifterna sjunker.

Annons

Kommunfullmäktige ska nästa veckan ta ställning till ett förslag som kommer att gynna ekonomin i många bostadsrättsföreningar i Örebro. Det handlar dels om en anpassning av reglerna till rättspraxis, dels är det en eftergift efter det hårda kritiken.

När kommunen beräknar tomträttsavgälden utgår man från ett avgiftsunderlag, ett värde på fastigheten. Det baseras i sin tur på marktaxeringsvärdet men reduceras för VA och trädgårdsanläggningar.

I dag är avgäldsräntan 3,5 procent på 10-åriga avtal och 4,5 procent på 20-åriga. Det ligger över rättspraxis.

Nu görs en sänkning till 3,25 respektive 3,5 procent. Avgäldsunderlaget minskas dessutom genom att avdraget för trädgårdsanläggningar ökas från 10 till 20 procent. Det gynnar föreningar med stora gemensamma grönytor.

Beräkningen av friköpspriset för småhustomträtter ändras markant. Enligt nu gällande policy från 2003 ska friköpspriset vara en viss procentsats av marktaxeringsvärdet. 2004 var priset 61 procent av värdet, 2010 var det 73 procent.

Avsikten var att upptrappningen skulle ske till år 2015 och då ligga på 90 procent av marktaxeringsvärdet. Friköpspriset fryses nu på 73 procent, det vill säga 2010 års nivå. Det ska gälla tills vidare.

Föreningen Örebrohus 28 i Sörbyängen fick i höstas ett bud om friköp på 13 miljoner kronor. Det har nu sänkts till 8,5 miljoner. Föreningen har stor fördel av de nya reglerna då man har en stor andel småhusenheter (kedjehus).

– Vi har mandat av medlemmarna att friköpa till det nya budet, säger föreningens ordförande Robert Eriksson. Men vi vill avvakta den rättsprocess som pågår i bostadsrättsföreningen Persiljan. Om föreningen har framgång i den tvisten kan det påverka oss och alla andra föreningar på ett positivt sätt.

Därför steg priserna

En stor del av kommunens tomträtter har sålts ut de senaste tio åren. 2000 fanns 3500 tomträttsavtal i Örebro, nu är de färre än 1000.

Fastighetsägare som har tomträttsavtal med kommunen betalar en årlig tomträttsavgäld, en slags hyra för marken.

Beloppet grundas på beräknat marknadsvärde för marken. Detta värde ligger också till grund för det friköpsbelopp kommunen sätter vid en försäljning.

Både friköpsbelopp och tomträttsavgälder har rusat i höjden de senaste åren som en följd av skenande fastighetspriser.

Mer läsning

Annons