Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu ska Vivalla förnyas

Hus som inte ser lika ut, personliga innergårdar.  Så kommer stadsdelen Vivalla att se ut inom några år. Visgatan blir först ut.

Annons
Cirkelformad huskropp. Arkitekternas fantasi har fått flöda fritt. Detta förslag har gjorts av Zenit Arkitekter AB.

”Mitt gröna kvarter” heter projektet.

– Det kommer att löpa på under flera år, och där vi både bygger om och bygger nytt, berättade Ulf Rohlén, vd för Örebrobostäder, Öbo, på en informationsträff i förra veck-an.

De närmaste 15 åren vill Öbo satsa närmare 1,5 miljarder kronor i Vivallaområdet.

– Det är i alla fall våra tankar, sedan får vi om styrelsen är med på det, sade Ulf Rohlén.

I september ska ett färdig förslag presenteras för Visagatan, och under oktober förväntas styrelsen för Öbo ta beslut om kvarterets förnyelse. Om allt går vägen blir det byggstart under 2012.

En rad saker är på gång för kvarteret. Grundtanken är att det ska bli personliga kvarter med hus och gårdar som inte liknar varandra. Stor vikt är också lagd på att energiförbrukningen ska sänkas med ny smart teknik.

Det kan också komma att byggas nya huskroppar i kvarteret. Fyra idéförslag finns där vissa huslängor ersätts med nya hus. Arkitekternas fantasi har fått flöda fritt.

– Hur det slutliga förslaget kommer att se ut vet vi inte. Och vi kommer att plocka delar från de olika förslagen till ett, poängterade Anna-Carin Magnusson, stadsdelsutvecklare.

Under våren har Öbo samlat in synpunkter från de boende genom bland annat öppna möten. En oro som Visgateborna haft är risken för hyreshöjningar.

– Det här har inte varit en rak resa, sade Hyresgästföreningens ordförande Ewa Haag. Våra medlemmar är oroade för att inte ha råd att bo kvar i framtiden. Flera har också reagerat på det här med att det kan komma att rivas hus.

På torsdag den 16 juni ordnar Hyresgästföreningen med ett möte om just kvarterets omdaning.

– Att man bygger bostäder har vi inget emot, det är ju bostadsbrist i Örebro. Men folk måste även ha råd att bo där, sade Ewa Haag.

I förslaget är Öbo även öppna för andra upplåtelseformer, till exempel bostadsrätter, för vissa av bostäderna. Detta för att öka attraktionskraften för kvarteret.

En annan nyhet är att kvarteret vid Visgatan får en egen arbetskonsulent, ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Konsulentens uppgift blir att hitta sätt för arbetslösa Vivallabor att själva delta praktiskt i ombyggnaden, något man hoppas ska leda till riktiga jobb på sikt.

– Boendebygg kallar vi det, där de som själva bor där, deltar i ombyggnaden. Ska vi sticka ut lite grand, kan vi berätta att det här är helt nytt för Sverige, sade Anna-Carin Magnusson.

Fyra förslag. I höst presenteras det slutliga förslaget, där Öbo tillsammans med de bo som bor i kvarteret plockat bitar från de fyra arkitektförslagen. Det på bilden har ritats av White Arkitekter AB.
Höghus? Skissen har gjorts av arkitekterna på Sweco, och visar hur kvarteret kan se ut med hus på höjden.
Fler förslag. Så här tänker sig Mondo Arkitekter Örebro AB att kvarteret vid Visgatan kan se ut. Men som sagt, än är det inte spikat hur det slutliga förslaget blir.
Cirkelformad huskropp. Arkitekternas fantasi har fått flöda fritt. Detta förslag har gjorts av Zenit Arkitekter AB.
Visgatan 4. Här har Öbo en miniutställning för arbetet med ”Mitt gröna kvarter”. På bilden distriktschefen Peter Hjalmarsson. BILD: LARS-GÖRAN MÅNZON

Fakta

Vivalla, fem kilometer nordväst om city, stod klart 1970.

Här finns cirka 2 400 lägenheter, de flesta ägs av Örebrobostäder, Öbo.

Nu står området inför en stor upprustning och kvarteret kring Visgatan med sina 123 lägenheter blir först ut.

Öbo vill även bygga nya hus och skapa olika boendeformer. Variationen ska öka, och valfriheten, för olika ekonomiska förutsättningar.

Det ska göras investeringar i smartare energilösningar, alla ska fås att ta ansvar för klimatet.

För det ekologiska arbetet har Öbo fått stöd från ”Delegationen för Hållbara städer”.

Örebro kommun och Öbo är huvudaktörerna, och Arbetsförmedlingen deltar när det gäller projektet med en arbetskonsulent som fixar sysselsättning åt arbetslösa, i samband med ombyggnaderna.

Mer läsning

Annons