Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Plan: Så ska Örebro klara fler skolplatser 

Den stora ökningen av antalet barn medför stora påfrestningar för Örebro kommun. Det behövs plats i skolor och förskolor. Det innebär en ökning av driftskostnaderna med 376 miljoner på tre år.

Annons

Att antalet barn i Örebro kommun ökar enormt de kommande åren har länge varit känt. Nu finns det en plan med förslag på hur man ska klara av det rent praktiskt.

– Vi har tagit fram ett underlag och sedan är det en politisk fråga hur man ska hantera det, säger Andreas Ernestam, strateg på kommunens lokalförsörjningsavdelning.

Det är stora summor som behövs. Med alla investeringar i nya lokaler och utbyggnad av lokaler kommer kostnaderna för att driva skolor och förskolor öka med 376 miljoner kronor 2016-2019.

– Vår bedömning är att ungefär hälften av den här volymökningen ska vi försöka lösa i befintliga lokaler, för resten behövs det någon form av nyproduktion, säger Andreas Ernestam.

Här är kommunens förslag på hur de ska öka antalet platser i skola och förskola:

Åtgärder på grund av volymförändringar:

-Se över hur platser för det ökade behovet i Glanshammar kan skapas.

-Skapa platser för det ökade förskolebehovet i Dyltaområdet.

-Projektera och påbörja byggandet av ytterligare tre förskolor i Södra Ladugårdsängen/Ladugårdsängen.

-Projektera och påbörja byggandet av tre förskolor i Ormesta/Näsby.

-Flytta nattverksamhet från Väster Parks förskola samt utöka med en till två avdelningar för att möta ett utökat behov av förskoleplatser i Markbacken/centralt väster

-Utreda och planera för hur Mellringeskolan ska kunna möta ett ökat behov av grundskoleplatser. Även Wallerska skolans platsbehov och anvisningsområde bör ingå i översynen.

-Översyn av anvisningsområdena för årskurs F-6 i Lillån.

-Utreda hur Ölmbrotorps skola ska kunna möta det ökade elevantalet.

-Översyn av anvisningsområdet för Lundbyskolans elever.

-Yteffektivisera/bygga om Sörbyängsskolan och Sörbyskolan.

-Genomföra lokalrevisionen på Navets skola.

-Genomföra en lokalrevision på Almbyskolan.

-Påbörja en utbyggnad av Brunnsskolan.

-Slutföra lokalrevisionen av Adolfsbergsskolan.

-Genomföra en lokalrevision av Rostaskolan.

-Planberedskap för en ny F-6 skola i Almby/Ormesta/Näsby/centralt öster

-Utbyggnad med 300 platser på Norrbyskolan

-Ny grundskola på öster, Nikolaiskolan

Åtgärder på grund av volymförändringar kombinerat med ersättning av tillfälliga förskolebyggnader alternativt förskolor som uppnått sin tekniska livslängd:

-Bygga tre nya förskolor på norr.

-Planera för ersättningslokal för tillfällig förskola på öster.

-Bygga två nya förskolor i Bettorp.

-Fortsatt planering för utbyggnad av förskoleplatser samt ersättningslokaler för förskolor i Vivalla.

-Ersätta förskolan Äventyret i södra Ladugårdsängen med permanenta lokaler.

-Utreda var en ny förskola i västra Adolfsberg ska ligga och ersätta Leklustans förskola.

-Fortsätta arbetet med att utreda och fatta beslut om hur utbyggnaden av elevplatser ska ske i ”Ängenområdet.

Åtgärder som måste planeras för förskolor som uppnått sin tekniska livslängd:

-Ersätta Kastanjegårdens förskola i Vivalla.

-Ersätta Hopprepets förskola i Brickebacken.

-Ersätta Blåmesens förskola i Oxhagen.

-Ersätta Lillåns förskola, Lillån.

-Renovering av Gumaeliusskolan.

-Renovering av Rostaskolans gymnastiksal.

-Renovering av Sörbyskolans tekniska installationer.

Övriga åtgärder:

-Anpassa och skapa lärararbetsplatser på Wallerska skolan.

-Yteffektivisera/bygga om Brickebackens skola.

-Nybyggnation av tillagningskök samt matsal på Gumaeliusskolan

Mer läsning

Annons