Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Örebropolitiker: Hur ska ni skapa fler jobb?

Artikel 104 av 300
Val 2014
Visa alla artiklar

När 24-åriga Hanna Vesterberg sökte jobb hamnade hon antingen i kategorin ”för utbildad” eller ”för oerfaren”.– Jag försökte hitta något däremellan, men det var svårt. I NA:s läsarundersökning blev jobben den tredje viktigaste frågan inför valet.

Annons
Fick fast jobb. Praktik är en chans att få visa upp sig och kunna konkurrera med de som har mer erfarenhet                     på arbetsmarknaden, säger Hanna Vesterberg, 24 år. Här pratar hon med JSA:s vd Johan Sjöstedt.Foto: Lennart Lundkvist

Nu är hon en av de unga örebroare som fått fast jobb efter en praktikplats via Matchning.nu.

– Jag har läst media och kommunikation på universitetet, och ville ha ett jobb inom det området. Men de var få hos Arbetsförmedlingen, och ofta krävdes ganska mycket erfarenhet, säger Hanna Vesterberg.

I början av året gick hon med i Matchning.nu. Några dagar senare gick hon på sina första intervjuer, och veckan efter kom beskedet att hon fått praktikplatsen hos inredningsgrossisten JSA. Nu har hon varit på företaget sedan i februari.

Blev du förvånad när du fick fast jobb?

– Både och. De hade hela tiden sagt att de tänkte långsiktigt och ville anställa någon, men det var skönt när allt verkligen var klart.

Hos JSA bygger Hanna Vesterberg hemsidor, skriver texter om företag och deras produkter, svarar på mejl och gör ordrar.

Företagets vd Johan Sjöstedt konstaterar att det ofta är en stor risk för ett mindre företag att anställa någon ny. Möjligheten att testa i tre månader helt utan åtaganden är därför väldigt fördelaktig.

– Hanna hade en intressant profil, och sen såg vi ganska snabbt att hon är extremt duktig, säger Johan Sjöstedt.

Tidigare har han ofta rekryterat via sina egna nätverk. Ålder är egentligen inte så viktigt, snarare att ha rätt driv.

– Men en ung anställd kan förstås växa med företaget på ett annat sätt. Hanna är också den av oss som är mest utbildad, så det gäller att fortsätta se till att vara en attraktiv arbetsplats, säger Johan Sjöstedt.

Utan kontakter eller en chans att visa upp sig är det svårt att få in en fot på arbetsmarknaden.

– Det är så jag fått de jobb jag har haft. Jag gjorde praktik sista terminen på min utbildning, och där fick jag också vara kvar och jobbade ungefär ett år. Så det här är mitt andra riktiga jobb.

Hanna kan rekommendera Matchning.nu till den som söker mer erfarenhet inom en särskild bransch.

– Även om jag inte hade fått jobb här så hade jag tjänat på att få mer erfarenhet inom mitt område.

Matchning.nu är ett av Örebros projekt för att hjälpa unga till jobb. Satsningen permanentades tidigare i år, och kapaciteten ligger runt 200–250 unga per år. Örebro kommuns arbetskonsulent Thomas Strömberg tror att framgångsfaktorn för Matchning.nu är samarbetet med Arbetsförmedlingen och näringslivet.

– Plus att vi träffar alla. Vi besöker gärna företagen och vi intervjuar alla unga. Har man varit på plats på en arbetsplats är det lättare att se om den du har framför dig kan passa in där. Det här gör oss ganska träffsäkra att skicka rätt person, säger Thomas Strömberg.

Lena Baastad (S): 1. – Samverkan med näringslivet är avgörande. Vi vill satsa 20 miljoner kronor på yrkesutbildningen för att aktivt utbilda arbetslösa till de jobb som finns. Alla unga upp till 25 år ska också kunna få jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar.2. – Ungdomar och långtidsarbetslösa behöver få stöd med allt från motivation till att få en bättre utbildning och få prova på olika jobb. Så har behovet av försörjningsstöd minskat i Örebro.
Lennart Bondeson (KD): 1. – Genom bra företagsklimat och hög servicenivå. Ikeas etablering ska fullföljas, liksom det aktiva arbetet med att få nya etableringar. Med stöd till kompetenshöjande insatser kan företagen hitta rätt personer att anställa. Vi vill satsa på jobb istället för bidrag. För att företag ska satsa behöver kommunen vara attraktiv, med bra skola och fritids- och kulturutbud.2. – Ungdomar och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Jonas Millard (SD): 1. – Stoppad arbetskraftsinvandring till låglöneyrken skulle kraftigt gynna de arbetslösa i kommunen. Ökade satsningar på lärlingsjobb och ökad koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. Örebro bör stärka sitt varumärke, fokus på trygghet och trivsam social och fysisk miljö. Minimera byråkrati och korta handläggningstider är viktiga åtgärder för fler arbetstillfällen.2. Ungdomar och långtidsarbetslösa.
Murad Artin (V): 1. – Rejält utökad bemanning inom äldre- och barnomsorg, det går genom att inte låta privata företag ta vinster ur kommunens kassa. Skapa jobb genom att driva på utvecklingsprojekt inom miljöteknik och genom att bygga fler hyresrätter. Avgiftsfri rådgivning för småföretagare och nätverk för kvinnor.2. – Arbete, utbildning eller praktik från första dagen för arbetslösa under 25 år. Utlandsfödda. Fler arbetstillfällen för funktionsnedsatta.
Ia Malmqvist (MP): 1. – Vi vill dela på jobben genom arbetstidsförkortning. Kommunen ska främst uppmuntra och stödja branscher som inte tär på miljön, som kultur- och tjänstesektor, forskning, miljöteknik och ekoturism. Gröna arbeten skapas även inom välfärden.2. – Vi vill stötta företag som prioriterar unga, utrikes födda och långtidsarbetslösa och främja landsbygdsutvecklingen genom att utlokalisera kommunal verksamhet utanför Örebro stad.
Rasmus Persson (C): 1. Jobb ramlar inte ner från himlen, de skapas av hårt arbetande småföretagare. Kommunen ska gå från myndighetsorganisation till serviceorganisation. Ge stöd till nyföretagare även efter kontorstid, erbjud tjänstledighet för kommunal personal som vill testa att starta företag, dela upp upphandlingar för att möjliggöra för småföretag.2. – Ungdomar! Första jobbet är det svåraste och det viktigaste.
Anders Åhrlin (M): 1. – Vi vill ge arbetsgivarna i Örebro bättre förutsättningar att anställa, bland annat genom ett strukturerat arbete så fler kommunala upphandlingar kan vinnas av lokala företag. För företag som vill etablera sig här och anställa örebroare ska vi snabbt ordna fram passande tomter och lokaler.2. – Tidiga insatser är bra för alla. Ju längre en människa befinner sig i utanförskap desto längre blir vägen tillbaks.
Annons