Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Örebropolitiker: Hur vill ni arbeta med fältassistenter 

Artikel 220 av 300
Val 2014
Visa alla artiklar

I NA:s stora valenkät angav 17 procent att förebyggande social arbete är ett viktigt område. Av dem ville 60 procent veta mer om fritidsgårdar för unga och fältassistenter.

Annons
Fredrik Persson (MP): - Genom förebyggande arbete kan barn och ungdomar räddas ifrån framtida tragedier.  Det är viktigt att vuxna finns där barnen finns och reagerar om de misstänker att ett barn far illa. Fältassistenter är ett gott exempel. Vi vill att Örebro kommun gör en samhällsekonomisk konsekvensanalys av varje föreslagen besparing inom skola, vård, omsorg eller socialtjänst, och satsar på nätverksarbete kring våra barn och unga.

NA har ställt en rad frågor till alla åtta partier som sitter i kommunfullmäktige utifrån NA:s egen läsarundersökning. En enkät med över 3000 svar. Frågorna handlade om vilka områden som är viktiga att veta mer om när man ska rösta.

Det var 17 procent som angav förebyggande socialt arbete, och av dem som valde det området ville 60 procent veta mer om fritidsgårdar för unga och fältassistenter.

NA ställde därför frågan: Hur vill ni arbeta med fältassistenter?

Svaren från politikerna ser du i bildspelet ovan.

Lena Baastad (S): - Vi tycker att fältassistenterna är väldigt viktiga när det gäller det förebyggande arbetet med barn och ungdomar för att motverka alkohol och drogmissbruk. De jobbar nära fritidsgårdar och skola där ungdomarna finns och kan upptäcka och vara en kontakt mellan familjer och kommunen, det arbetet tycker vi ska fortsätta.
Lennart Bondeson (KD): - Fältassistenterna är mycket viktiga och vi vill att de ska finnas tillgängliga i alla bostadsområden och i nära kontakt med skolan, fritidsgårdarna och föreningslivet. Vi ser gärna att det blir fler fältassistenter. Tidiga och förebyggande insatser ska prioriteras för barn och unga. Olika former av ungdomsdialog behöver skapas där fältassistenterna aktivt deltar.
Daniel Edström (SD): - Kommunen bör satsa mer på fältassistenter och täta sammarbetet. Örebro är idag en otrygg stad vilket vi har uppmärksammat genom olika förslag under mandatperioden. Fältassistenter är ett bra komplement men det behövs fler insatser i form av kameraövervakning och trygghetszoner.
Rasmus Persson (C): - Att införa fältarna var något av det första Centerpartiet gjorde när vi kom till makten. De är jätteviktiga och påverkar både skolans förutsättningar och det sociala. Vid social oro har fältarna en ovärderlig roll då de redan har relationer till ungdomarna. Vi vill att det ska finnas fältassistenter med teckenspråkskompetens. Vi vill också satsa på verksamhet för 10-12 åringar genom att utveckla en uppsö¬kande verksamheten på stan.
Karolina Wallström (FP): - Kommunen måste utvärdera sin egen verksamhet bättre. Det gäller att se till att stöd sätts in tidigt och kommunens styrsystem är i dag för trubbiga och ibland för långsamma. Folkpartiet vill fortsätta utveckla samarbetet mellan kommun, landsting, polis, socialförvaltning, fritidsgårdar, skola med mera. Tidiga insatser är viktigare än något anat. Vi vill se fler fältassistenter och en utvecklad kontakt med socialförvaltningen.
Martha Wicklund (V): - Det är viktigt att det finns vuxna som är nära ungdomar, både ute på stan och i bostadsområden under kvällar och helger. Men det är också viktigt att finnas där ungdomar träffas oftare och oftare nämligen på nätet. Det förebyggande sociala arbetet skapar ett tryggt samhälle. Fältassistenterna ska jobba nära skolan, fritidsgårdarna, föreningslivet, socialtjänst och polis.  Den uppsökande verksamheten är bra och borde utvidgas även när det gäller vuxna i behov av hjälp.
Anders Åhrlin (M): - Många poliser berättar om en växande social oro i vissa delar av Örebro. Här kan fältassistenterna göra ett viktigt arbete. Vi vill att fältassistenterna utöver sitt socialt förebyggande arbete också ges möjligheter att verka brottsförebyggande. Det kan handla om att både motverka droganvändning och rekrytering till kriminella miljöer. Nya Moderaterna vill öka det förebyggande sociala arbetet i Örebro
Annons