Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Örebropolitiker: Hur vill ni arbeta med kollektivtrafiken?

Artikel 187 av 300
Val 2014
Visa alla artiklar

I NA:s stora valenkät angav 22 procent att miljöfrågorna är ett viktigt område. Av dem var det 39 procent som ansåg att frågan om kollektivtrafik var viktig.

Annons
Lena Baastad (S):- Ny busslinje till Ladugårdsängen/Sörbyängen och bygga ut flextrafiken på Norr. Snabbare kollektivtrafik genom att ge bussarna prioritet i trafikljus och göra det möjligt att resa billigare med lågtrafiktaxa mitt på dagen och på kvällarna. Köra tätare tågtrafik till Stockholm samt skapa ett nytt tågstopp i Hovsta. På sikt vill vi etablera pendeltågstrafik runt Örebro.

NA har ställt en rad frågor till alla åtta partier som sitter i kommunfullmäktige utifrån NA:s egen läsarundersökning. En enkät med över 3000 svar. Frågorna handlade om vilka områden som är viktiga att veta mer om när man ska rösta.

Det var 22 procent som angav att miljöfrågorna var ett viktigt område, och av dem var det sedan 39 procent som ansåg att frågan om kollektivtrafik var viktig.

NA ställde därför frågan: Hur vill ni arbeta med kollektivtrafiken i Örebro?

Svaren från politikerna ser du i bildspelet ovan.

Lennart Bondeson (KD): - Vi vill självklart att fler i kommunen åker med kollektivtrafiken. Den ska byggas ut till de delar där staden växer och förbättras på landsbygden. Turtäthet och linjesträckning behöver ständigt förbättras. Även bussarna utanför Örebro tätort ska drivas med biogas.
Cecilia Lönn Elgstrand (V): - Helst vill vi att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri för alla, men för det krävs statlig finansiering. I ett första steg satsar vi nu på avgiftsfritt för vuxna med barnvagn, rörelsehindrade och personer över 70 år. Vi inför nattstopp med avstigning mellan hållplatserna för en tryggare hemgång. Regionalt satsar Vänsterpartiet också för att öka kollektivtrafiken på landsorten genom att utöka den anropsstyrda trafiken.
Daniel Edström (SD): - Alla fordon inom kollektivtrafiken ska om möjligt övergå till att använda energi av miljövänligt slag. Kollektivtrafiken ska effektiviseras både ekonomiskt och miljömässigt. Kollektivtrafiken i Örebro bör genomgå en grundlig översyn för då dagens system uppenbart inte fungerar tillfredsställande, inte minst vid Järntorget.
Fredrik Persson (MP): - Det ska vara enkelt att ta sig fram med cykel och kollektivtrafik. Vi vill driva på utvecklingen av tågförbindelserna på befintlig järnväg mellan Karlstad och Örebro, arbeta för en utbyggnad av förnyelsebara bränslen i hela länet, möjliggöra för järnvägsstopp på fler orter och verka för att en länspendel på tåg införs.
Rasmus Persson (C): - Vi tittar på helheten. Det ska finnas bra kollektivtrafik i hela kommunen och du ska lätt kunna växla mellan cykel, bil och buss. I stan ska samtrafiken fungera och du ska lätt kunna byta till en stadsbuss eller till tåget. Vi ska ha en modern kollektivtrafik. Centerpartiet vill ha el- och hybridbussar som drivs med miljövänligt producerad el.
Karolina Wallström (FP): - Ansvaret för kollektivtrafiken bör ses över. Det är olyckligt att kommunen inte är med och styr över den, det är landstingets ansvar. Folkpartiet anser att kommunen måste få mer inflytande över planering och utbud. Detta gäller i första hand lokaltrafik, skolskjutsar och färdtjänst som idag inte fungerar tillräckligt bra. Men Folkpartiet vill också öka användningen av kollektivtrafiken till och från landsbygden. Turtätheten bör i många fall öka.
Anders Åhrlin (M): - Vi vill att det ska vara lättare att ta sig till jobbet. Vi vill att fler ska kunna ta bussen eller tåget till jobbet. Det ska också vara tryggt att använda bussen kvällstid. Nya Moderaterna vill att busshållplatserna ska upplevas som upplysta och trygga. Det är viktigt med en öppen dialog med landstinget angående kollektivtrafiken.
Annons