Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Örebroregionen - väl rustad för framtida utmaningar

Utvecklingen går snabbt – digitalisering och globalisering minskar avstånd och leder till att nationella och regionala gränser tappar i betydelse när det gäller konkurrens om marknader och arbetstillfällen.

Många känner rädsla inför utvecklingen med risk för förlorade arbetstillfällen och ekonomisk stagnation. För att Sverige ska vara konkurrenskraftigt krävs en hög kompetensnivå samt att kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden fungerar väl nationellt och regionalt.

I Sverige har utbildningsnivån ökat under flera decennier – andelen som har minst en treårig eftergymnasial utbildning har ökat med cirka 100 procent sedan början på 1990-talet. Trots det finns varningstecken för att allt inte står rätt till. PISA-studier visar hur kunskapsnivån bland svenska 15-åringar minskat över tid. Dessutom misslyckas vart femte rekryteringsförsök, det vill säga företag som vill nyanställa anser sig inte hitta rätt kompetens i 20 procent av fallen. Vi ser också höga arbetslöshetstal samtidigt som antalet vakanser i ekonomin är högt.

Entreprenörskapsforum presenterade nyligen rapporten Flytt- eller stannfågel – högre utbildning, dynamik och matchning på Örebro arbetsmarknad. Som för landet i helhet framgår i studien att utbildningsnivån i regionen ökat kraftigt under de senaste 30 åren. Ökningen bestäms dels av in- och utflyttningsmönster av högutbildade, men framför allt av att fler examineras från Örebro universitet. Allt fler studenter från övriga landet attraheras också av Örebro universitet och en större andel av studenterna börjar arbeta inom Örebroregionen efter avslutade studier. Företagen i Örebroregionen har successivt fått tillgång till en större pool av högutbildade att rekrytera från.

Regionen karaktäriseras också av relativt hög arbetskraftsrörlighet, vilket ökar sannolikheten för en effektiv matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare. Speciellt viktigt är det för nyutexaminerade som kan behöva prova flera jobb innan de hittar ett som passar deras intressen och kunskaper bäst. Dessutom framgår att utbud och efterfrågan på humankapital i Örebroregionen närmat sig varandra under 00-talet. År 2001 fanns ett kraftigt efterfrågeunderskott på högutbildade. Tio år senare har detta förbytts till en jämvikt karaktäriserat av högt humankapital – en position som Örebro delar med Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Skåne. Örebros utveckling i fråga om att höja humankapitalinnehållet i den regionala arbetsmarknaden har varit bland de starkaste i landet. Forskningen visar att tillgången på humankapital är en av de mer betydelsefulla faktorerna för regionalekonomisk utveckling. All utbildning resulterar dock inte i humankapital.

Utbildning måste tillåtas vara behovsdriven utifrån ett arbetsgivarperspektiv, vilket förutsätter nära samarbete med det regionala näringslivet.

Sammantaget står Örebroregionen väl rustad inför framtida utmaningar, men det gäller att inte slå sig till ro. Det är nödvändigt med ett fortsatt fokus på att erbjuda en attraktiv arbetsmarknad och universitetsutbildningar i världsklass. Saknas en av dessa komponenter riskerar i första hand de högutbildade att lämna regionen. Då får företagen det svårare att hitta rätt kompetens för att effektivt konkurrera om de möjligheter som skapas i den pågående digitaliseringen och globaliseringen.

vd Entreprenörskapsforum och professor i nationalekonomi

Per Thulin

forskare Entreprenörskapsforum och doktor i nationalekonomi

Johan Eklund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel