Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Örebros åkermark behöver en människa med civilkurage

Annons

Vi är tacksamma för att det finns någon som värnar om vår försörjning.

Men: Kommunfullmäktige tog beslut 2017-08-30 att kommunen inte ska utreda värdet av åkermark innan exploatering. V, MP och SD opponerade sig mot beslutet enligt protokollet.

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Denna bestämmelse ska kommunerna tillämpa vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt plan- och bygglagen.

Hur kan Örebro kommun i kommunfullmäktige fatta ett beslut som strider mot lagen?

Att alla inte känner till lagen förstår jag. Men det finns många tjänstemän inom förvaltningarna som är väl medvetna om denna lag.

Att inte någon inom kommunen lyckas hävda svensk lagstiftning är märkligt, kanske rentav olagligt. Som medborgare har jag hoppats att våra offentliga institutioner i förstahand värnar om lagarna. Se gärna regeringsformen 1kap 1§ - Den offentliga makten utövas under lagarna.

Örebro har inte rätt att prioritera byggnationer på bekostnad av jordbruksmark. Inte utan ordentlig utredning som utesluter andra alternativ.

Ändå görs detta hela tiden – utan att någon opponerar sig (läs kräver att lagen ska följas). Hur är detta möjligt?

Finns det ingen med lite civilkurage? Det behövs bara en.

”Också matglad”

Örebro

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel