Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Personalbristen var hot mot säkerheten

Lördag den 3 september stängdes tillfälligt den psykiatriska avdelningen Boängen i Karlskoga. Det är en slutenvårdsavdelning med tolv vårdplatser. Stängningen var nödvändig för att värna patientsäkerheten som äventyrades av personalbrist.

Annons

Vi har precis lämnat sommarsituationen bakom oss och vi kan konstatera att de åtgärder vi hade vidtagit för att kunna ge våra medarbetare inom psykiatrin en välbehövlig semester, och samtidigt kunna bedriva en patientsäker vård, föll väl ut. Situationen inom psykiatrin har delvis varit ansträngd, men vi har klarat det tack vare en engagerad och lojal personal.

Fortfarande finns en del obemannade tjänster inom psykiatrins slutenvård och delar av öppenvården, och vi jobbar vidare med rekryteringsinsatser. Region Örebro läns situation vad gäller bemanningsläge inom psykiatrin är inte unikt på något sätt – vi delar den med övriga landet. Och för närvarande är bristen störst inom slutenvården i Karlskoga.

In i det längsta hade vi hoppats kunna hålla Boängen öppet, trots en sedan länge ansträngd bemanningssituation. Men när medarbetare blev sjukskrivna i mitten av förra veckan blev läget akut och det fanns inte längre någon möjlighet att bedriva säker slutenvård. Verksamhetschefen och psykiatrichefen tog då, efter dialog med medarbetare och fackliga parter, beslut om att tillfälligt stänga Boängen. Bristen på sjuksköterskor och skötare gjorde att vi för närvarande inte kan bedriva en patientsäker vård på enheten. Patienterna kommer nu i stället att få vård inom psykiatrins övriga verksamhet i regionen.

För att säkra patientsäkerheten tvingades verksamheten fatta ett snabbt beslut under förra veckan. Det mycket snabba beslutet försvårade kommunikationen så väl inom Region Örebro län som externt. Men jag vill ändå understryka att ett snabbt beslut i frågan också visar att vi alltid sätter patientens fokus i första hand, och att vi kan agera snabbt när vi ser att patientsäkerheten hotas.

Inom regionen arbetar vi nu vidare med den framåtsyftande handlingsplanen som ska minska den psykiska ohälsan i samhället. Det sker i bred samverkan med andra aktörer i samhället, som också avspeglas i den nya handlingsplanen för att förebygga självmord. Det är viktigt att i det här sammanhanget påtala att det även pågår aktiva insatser för att se över våra medarbetares schemaläggning, fördelning av arbetsuppgifter och en översyn av vem som gör vad i olika vårdprocesser. Det är ett arbete som ska ge effekter för såväl medarbetare inom psykiatrin som för patienterna.

Rickard Simonsson

Regiondirektör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons