Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politikers visioner i omsorgen och personalens oro

Artikel 216 av 300
Val 2014
Visa alla artiklar

Kartläggning av behov och utvecklade larmsystem ska vara lösningar i framtidens äldreomsorg. Personalen är dock skeptisk. Vad som behövs är fler händer anser de.

Annons
Mänskligt. Allt går inte att ersätta med teknik. Kontakten mellan människor är en viktig del inom omsorgen framhåller personalen som ofta upplever att tiden inte räcker till.

Ekonomiska problem har kantat omsorgsverksamheten inom Hällefors kommun under många år. Med neddragningar som följd. Samtidigt som den politiska arenan på senare tid präglats av turbulens, med avhopp och förändringar i den beslutande församlingen.

Omsorgsnämnden har ett underskott på 20 miljoner kronor, något som uppdagades så sent som efter årets semestrar. Krafttag krävs och kommunchef Hans Karlsson har tagit initiativ till en extern utredning som han hyser stor tilltro till. Här ska svaren till hur den långsiktiga utvecklingen och behoven ser ut.

En åldrande befolkning i en avfolkningsbygd är ett bekymmer. Rekrytering av personal för kommande pensionsavgångar är ett måste, men även tekniska lösningar framhåller Hans Karlsson och talar om utvecklade larm och robotar.

Personalen är skeptisk. De anser att ledningen fäster alltför stor tilltro till planeringssystem och teknik.

- Vad vi behöver är fler händer, säger anställda inom hemtjänsten.

- Vissa saker går aldrig att ersätta med teknik. Hit hör mänskliga kontakter, fortsätter de och uttrycker känslan att gå mot ett samhälle som känns mer och mer opersonligt.

NA frågar politikerna i Hällefors vad de vill göra för äldrevården och omsorgen i kommunen. Klicka på bildspelet intill så ser du hur var och en har svarat.

Hård press. Hemtjänsten har långa sträckor att åka för att ta sig till brukarna. Många upplever redan att de går på knäna.
Anne Horneman (S)– Äldreomsorg och organisation ska anpassas och svara upp mot medborgares behov gällande boendeformer och servicegrader. Den enskilde ska vara mer delaktig och styra över vården man behöver. Vi startar ett par ”inspirerande sociala mötesplatser” i samarbete med föreningslivet. Åtgärder för jämställdhet ska genomföras, vi höjer personalens tjänstegrad, tar bort delade turer samt satsar på omvårdnadsutbildning.
Christina Johansson (M)– Erbjuda bästa vård och omsorg där enskildas behov och rätt står i centrum. Säkerställa att antal platser som efterfrågas i särskilt boende finns i såväl Hällefors som Grythyttan. Införa LOV, lagen om valfrihet, där behövande tillsammans med anhöriga kan välja omsorg som önskas och utförare.  Erbjuda utbildningar som motsvarar långsiktiga behov, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare.
Emil Gustafsson (GL)– Större öppenhet för nya lösningar och arbetsformer så verksamheten anpassas efter faktiska behov. Upprustning och översyn av bostadsbeståndet. Icke tillgängliga eller funktionella bostäder fördröjer vårdbehoven. Självstyrande hemtjänstgrupper, alltså förskjuta ansvaret neråt. Återupprättat omsorgsboende i Grythyttan. Bättre budgetering, styrning och uppföljning.
Ulrika Mellkvist (C)– Få en bättre fördelning av kommunens pengar, införa resursfördelningssystem i stället för rambudget. Utreda LOV, lagen om valfrihet, för att skapa möjligheter att välja utförare.  Jobba för att höja statusen på vårdyrket. Det ger engagerad personal och i sin tur ökad kvalitet.  Kvalitetslednings- och värdegrundsarbetet ska fortgå.  Budgeten inför 2015 bör omförhandlas då mer resurser krävs.
Stefan Backius (V)– Ge verksamheten mer pengar. Inleda en verklig dialog med pensionärsorganisationerna kring äldres situation och omsorgens resurser. Omgående inleda en förstudie om att starta ett avlastande korttidsboende för utskrivna från sjukvården, som även kan användas av andra kommuner.  Starta sjuksköterskeutbildning. Fler heltider, stärka bemanning, ta bort delade turer. Stå fria från LOV, lagen om valfrihet.
Lasse Eriksson (SD)– Alla som vill har rätt att komma in på ett vårdboende då de inte klarar sig själva. Bemanningen måste öka inom hemtjänsten, den räcker inte till i dag. Människor är alldeles för mycket ensamma.  Det handlar om mänsklighet och empati, det måste kommunen kunna erbjuda. Vård och omsorg måste få kosta. Vi måste ställa högre krav från statens sida. Detta är även en nationell fråga.
Robin Lind Winqvist (FP)Högre personaltäthet och god nattbemanning. Personalen ska inte gå på knäna. Det ska finnas äldreboende i både Hällefors och Grythyttan. Hemtjänsten fungerar bra i dag, men kan förbättras. Äldreboenden ska ha tillgång till internet. Äldre ska få mer utevistelse, fler aktiviteter och rehabiliteringsvård för ett bättre välmående. Dessutom måste transporterna mellan kommun och lasarett bli mycket bättre.
Göran Axelsson (KD)– Politiker kan lova guld och gröna skogar. Frågan är sedan vad man håller. Vi är ett litet parti med små möjligheter, men min vision är att äldre människor kan bo centralt och får god möjlighet till vård. Självklart ska det finnas tillgång till vård dygnet runt och att maten blir serverad. I min vision finns inga matlådor. Detta måste få kosta. Har inte kommunen råd måste staten träda in. Räcker inte det får skatten höjas.
Annons