Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Prognoserna var usla

Ett enigt kommunfullmäktige gav i går kväll socialnämnden en anmärkning i samband med att kommunrevisorerna redogjorde för sitt arbete 2009.

Annons

Kommunrevisionens ordförande Anders Svärd, som redogjorde för revisorernas arbete, kunde konstatera att det mesta i den kommunala verksamhet som granskats under förra året var mycket bra.

Revisorerna slog dock ner på allvarliga brister i de ekonomiska prognoser som de olika nämnderna lämnar till kommunstyrelsen. De är verktyg som ska ge politikerna möjlighet att vidta åtgärder om kostnaderna skenar under budgetåret.

Som NA tidigare berättat var socialnämndens prognos så sent som i november att underskottet för 2009 skulle bli 13 miljoner kronor. Det verkliga underskottet blev 23 miljoner kronor.

Anledning att oroas

– Enligt revisionens mening har det under året funnits anledning till oro, sade Anders Svärd.

Han pekade på att det tidigt under året funnits siffror som visade att kostnaden för vård av missbrukare och placeringar av barn och unga vida överskred budgeten.

”Mer än ett halvår”

”Om nämnden tagit fram denna information hade man redan i januari/februari kunnat konstatera att budget inte kommer att hållas. Nämnden skulle då haft mer än ett halvår på sig att ta fram åtgärdsplaner, anpassa verksamheten, föra samtal med både kommunstyrelse och fullmäktige för att komma till rätta med den ekonomiska obalansen” heter det i revisorernas rapport.

– Vi riktar en anmärkning mot socialnämnden, inte mot resultatet utan mot de ekonomiska prognoserna, förtydligade Svärd.

Han redogjorde för de tre nivåer av kritik som revisorer kan ge. Att ge en anmärkning kan låta milt, men är det andra steget på en tregradig stege där det ”tyngsta vapnet” är att inte bevilja politikerna ansvarsfrihet. Det innebär att de kan ställas till svars juridiskt för hur de skött sitt uppdrag. I det här fallet var det dock inte aktuellt enligt Svärd.

– Vi utgår ifrån att det kommer att kunna ske förbättringar, sade han, men konstaterade samtidigt att det var alldeles för stort glapp mellan prognoser och utfall.

Befogat

– Det finns fog för en anmärkning. Så här ska det absolut inte behöva vara, konstaterade fullmäktiges ordförande Sölve Persson, tillika socialnämndsledamot, som höll i klubban när politikerna biföll revisorernas förslag.

Annons