Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Räkna om och räkna rätt, Karin (S)undin!

- indragning av primärjour i Lindesberg en dyr affär

Ingen besparing uppnådd genom indragen primärjour på Akuten, Lindesberg!

Indragen primärjour nattetid på halva Akuten, Lindesberg, beslutades 2019 av RÖL:s Hälso- och Sjukvårdsnämnd med hopp om ekonomisk besparing. Snabbt växer i norra och västra RÖL en massiv opinion som insett att ingen ekonomisk besparing kommer att uppnås.

Uppföljning har först nu gjorts av RÖL:s Hälso- och Sjukvårdsnämnd.

Enligt RÖL:s Uppföljning sparas två miljoner/år på löner för de underläkare som nu inte arbetar natt. Men. Alla kostnader och konsekvenser, som nu uppstått på grund av stängd primärjour, har inte medtagits i RÖL:s uppföljning! Inte ens tillkomna kostnader för transporter, ökad utbildning och arbetstimmar!

Sammanfattningsvis ingen besparing genom nattetid stängning av halva Akuten, Lindesberg

Underlag för uppkomna kostnader och konsekvenser redovisas nedan och är baserade på RÖL:s uppföljnings egna data så långt möjligt är:

►Antal akuta patienter baseras på att det under flera år har kommit 3-4 akuta patienter varje natt till Akuten, Lindesberg – dessa akuta patienter kan väl inte ha försvunnit ?

Nedanstående beskrivna kostnader och konsekvenser uppkommer eftersom numera 1000-1500 akuta patienter per år måste åka till USÖ i mörker och halka istället för som tidigare åka till Akuten, Lindesberg.

Ökade lönekostnader

►110 000 kronor: Eftersom primärjour som numera slutar klockan 22.00 tvingas primärjour arbeta över i genomsnitt en timme varannan natt. 400 kr x 365 = 73 000 kr vanligen multiplicerat med faktor 1,5, som används klockan 21.00-24,00, så blir det 110 000 kronor

330 000 kr: Bakjour ska varje jourpass numera få rapport från avgående primärjour samt från nattsköterska och dessutom under natten sporadiska frågor per telefon från vårdavdelningar. 600 kr/tim x 1 timme x 365 x faktor 1,5 = 330 000 kronor

Ökade transportkostnader:

►184 000 kr: Egen bil ersätts av RÖL med 18,50 kr/mil minus patientavgift 50 kr det vill säga tur och retur Akuten Lindesberg - USÖ cika 5+5 mil kostar RÖL 135 kr per patient och till Karlskoga 7+7 mil 209 kr per patient, för tre patienter 505 respektive 627 kr/dygn, alltså per år 184 000 - 228 000 kronor.

Taxi ?kr: Går ej att från kansli, RÖL, få uppgift om antal akuta patienter som åkt taxi till USÖ på grund av nattetid stängd halva av akutmottagningen, Lindesbergs lasarett ...?

Men Taxi, Örebro, uppger kostnad 363 kr/mil 21.00-07.30 det vill säga Lindesberg-USÖ 1 850 kr/patientresa och till Karlskoga 2 541 kr. Patienter har uppgivit 125 kr i egenavgift per taxiresa.

1 750 000 kronor minst: Ambulans 0,5-1 extra transport/natt. Enligt Riksavtal kostar ambulans 960 kr/mil. Nästan 10 mil tur och retur Lindesberg-USÖ och 14 mil tur och retur Karlskoga.

Ökad utbildning enligt RÖLs Uppföljning:

►300 000 kronor: Utbildningsbehov har nu uppstått. 25 sköterskor på Akutmottagningen utbildas i Klinisk bedömning fem dagar med lönekostnad 300 kr/timme inklusive sociala avgifter och semester-ersättning =300 000 kronor.

Att upprepas årligen? Vartannat år? Eller vad ?

? kronor: Ökad utbildning avdelningssköterskor till exempel NEWS (National Early Warning Score), HLR (Hjärt-Lung-Räddning) med mera.

Miljökonsekvens: Ökade transporter ger ökad miljöförstöring förstås. Men ingen utvärdering av miljö-konsekvenser/kostnader har gjorts i RÖL:s uppföljning!

Ökade väntetider på Akutmottagningen USÖ: Nu tillkomna akuta patienter från norra RÖL ökar naturligtvis väntetiden för patienter på USÖs Akutmottagning.

Sämre ur-akut ambulanstäckning: Kvalitetsmålet i Sverige är att minst 90 procent av ur-akuta patienter (Prio 1) ska nås inom 20 minuter, men för ur-akuta patienter från Lindesberg har det nu blivit ännu sämre enligt RÖLs Uppföljning, Endast 32,7procent!

Otrygghet för nattsköterskor: Detta påtalas i RÖL:s Uppföljning och har förstås ej satts kostnad på och ingen lösning presenteras! Märkligt ?

Ökat lidande för akuta patienter nattetid: Lidande berörs inte alls i RÖLs Uppföljning! Inte mycket fantasi krävs för att förstå att den nu ökade res-tiden medför ökad oro och lidande under minst en halvtimme. Resa i mörker! Och halva året halka! Försök sätta pris på det!

Ökad oro: Kommer jag fram till 1177? Är det öppet eller stängt på Akuten? Akuta tillstånd är för en individ tack och lov sällan-händelser och därför kan det inte begäras att patient i en akut situation veta vart patienten ska vända sig.

Alltså:

Den förväntade besparingen på två miljoner minskar eller försvinner eller ännu värre resulterar i ökade kostnader och framför allt negativa konsekvenser för patienter och miljö !

Slutsats:

►Karin Sundin och andra regionpolitiker: Släpp prestigen!

►Räkna om och räkna rätt!

►Spar pengar, lidande, miljö och oro.

►Lyssna på den växande opinionen i norra och västra RÖL !

►Lyssna på regionpolitiker från L, MP, V samt SD som insett detta.

Och kanske vissa andra regionpolitiker från S, C och M som vågar trotsa partipiskan ...

►Öppna den nu nattetid stängda delen av Akuten, Lindesberg. Akut vård ska nås enkelt, säkert och snabbt!

Peter Jilke

kirurg

Ingemar Engstrand

ÖronNäsaHals-läkare

Instämmer gör:

Läkare i norra RÖL bland annat på Medicin, Lindesbergs lasarett

1 247 företagare bland andra

Peter Larsson

Linde Bilskadecenter AB

Ola Hedlad

TAB

Per Sander

Br Sander Bygg AB

14 000 medborgares namnunderskrifter till Karin Sundin september 2020

SPF bland andra Lars Idstam

PRO bland andra Reidar Johansson och Jerry Levin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel