Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Regeringen vill ge sms-låntagarna ångerrätt

Med en ny lag hoppas regeringen kunna minska sms-skulderna.
Från och med nästa år kan konsumenternas till exempel få en ångerrätt på två veckor efter att de tagit lånen.

I regeringens promemoria föreslås en ny konsumentkreditlag för stärka konsumenteras ställning.  Syftet är att "motverka de skuldsättningspro0blem som sms-lån och andra snabblån för med sig.

Om den nya lagen klubbas igenom i riksdagen kommer konsumenterna få en ångerrätt på två veckor.

Dessutom skärps företagens krav på att göra en kreditprövning. Ur promemorian:

från en kreditupplysning eller från en databas som innehåller uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden.

Prövningen ska grundas på tillräckliga uppgifter som kan härröra från konsumenten,

Sms-låneföretag kommer dessutom tvingas att alltid  lämna information om den effektiva räntan. I dag behöver lånegivare inte göra det om lånet är mindre än 1 500 kronor eller om det ska återbetalas inom tre månader.

Näringsidkarna tvingas också bli bättre på att förklara hur lånet kan påverka låntagarens ekonomiska situation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011, och de välkomnas av kronofogdemyndigheten.

- Vi kommer inte att se en positiv förändring av sms-skulderna förrän den nya lagen börjar gälla, säger Anna Jansson på kronofogdemyndigheten.

Förslag till konsumentkreditlag

Marknadsföring och information

4 § Näringsidkaren ska vid all marknadsföring beträffande kreditavtal lämna information om den effektiva räntan för krediten.

I marknadsföring där en räntesats, en avgift eller någon annan kostnad anges ska näringsidkaren med hjälp av ett typexempel lämna information om

1. krediträntan, och med angivande av om den är bunden eller rörlig,

2. avgifter som utgör en del av kreditkostnaden,

3. den effektiva räntan,

4. kreditbeloppet,

5. kreditavtalets löptid,

6. det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten och storleken på avbetalningarna, och

7. vid kreditköp, kontantpriset och den kontantinsats som krävs.

Informationen ska lämnas på ett klart, kortfattat och framträdande sätt.

Konsumentens ångerrätt

21 § Konsumenten har rätt att frånträda kreditavtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 22 §

(ångerfrist).

22 § Ångerfristen börjar löpa den dag då kreditavtalet ingås, dock tidigast den dag då information enligt 14 § kommer konsumenten till handa.

23 § Har konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt lämnat eller sänt ett meddelande om att han eller hon frånträder avtalet, får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram.