Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Regionrådet Nina Höijer svarar om busstrafiken - ”Närtrafik” ska finnas i hela länet hösten 2021

Först vill jag tacka för flera insändare och debattartiklar kring kollektivtrafiken den senaste tiden. De visar på engagemang men självklart också på en oro över beslut vi kommer att behöva ta för att klara Länstrafikens/regionens ekonomi.

Men jag börjar med att svara på några frågor kring upplevd trängsel på bussarna. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att onödiga resor av oss resenärer ska undvikas. Riskgrupper och personer över 70 år ska inte åka kollektivt. Vi regioner ska köra den kollektivtrafik som behövs, så att trängsel inte uppstår och informera våra passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning, vilket vi gör med information på webb, hållplatser och i bussarna.

I våras var vi tvungna att inom stadstrafiken i Örebro börja köra enligt sommartidtabell redan efter påsk på grund av hög sjukfrånvaro hos förarna, med förstärkning på linjer där många åkte. Nu kör vi enligt sommartidtabell i hela länet. Vi hade fram till slutet av juni bussvärdar i framför allt Örebro och vi ökade också kontrollen på bussarna. En ”full buss” före Corona var bokstavligen det, men i dag ska förare göra en bedömning och inte släppa på lika många passagerare, för att begränsa antalet enligt FHM. Inför skolstarten i höst pågår samtal med skolorna i länet om förslag på lösningar hur vi ska hantera en ökning av passagerare.

Sedan till engagemanget och oron över kommande besparingar. Sammantaget behöver vi spara cirka 70 miljoner kronor inom kollektivtrafiken. Dessa besparingar ska vara genomförda till utgången av 2025. Vi har redan beslutat om besparingar i andra delar av länet, i norr, i söder och i väster och fler kommer vart efter avtal går ut med bussbolag, vilket är då vi kan göra förändringar. Utredningarna inför dessa beslut har två centrala utgångspunkter: dels ska den trafik vi väljer att behålla vara riktigt bra, dels ska de reduceringar vi gör drabba så få som möjligt. Nuvarande trafikförsörjningsprogram (antogs 2016) har bland annat som mål att kundnöjdhet ska öka, vilket den har gjort, att andelen som väljer buss framför bil ska öka, vilket den har gjort och att kollektivtrafik ska finnas i hela länet.

Närtrafik innebär att en resenär, på de ställen i länet där det inte finns allmän kollektivtrafik, kommer att kunna beställa en resa till närmaste centralort eller större hållplats för vidare resa

Där kommer konceptet Närtrafik, som vi nu testar i två kommuner och som vi planerar att införa i hela länet under hösten 2021 in. Det innebär att en resenär, på de ställen i länet där det inte finns allmän kollektivtrafik, kommer att kunna beställa en resa till närmaste centralort eller större hållplats för vidare resa. Denna trafik kommer att utföras med de fordon som i dag nyttjas till Färdtjänst och Sjukresor. Utanför morgonens och eftermiddagens rusningstid är många av dessa fordon lediga, och kan med fördel användas av andra resenärer. Det kommer inte att hjälpa de som i dag pendlar till och från jobb/skola där vi beslutar om neddragningar, det vet jag och jag önskar att vi inte behövde besluta om det, men ekonomin klarar inte att behålla all trafik i länet.

Till sist diskussionen om ”superbussarna”. Totalsumman 500 miljoner presenterade vi med Örebro kommun förra hösten. Det är INTE summan av inköp av nya bussar, utan BRT är ett vägprojekt i första hand, där de stora investeringarna kommer att göras i vägnätet för att iordningställa särskilda bussfiler, så att vi kan köra fler och snabbare turer än det är möjligt i dag. Förhoppningsvis kan Örebro kommun få minst häften för de investeringarna från staten.

Regionens kostnader kommer att handla om inköp av ett nytt system för att kontrollera biljetter, de bussar vi kommer att behöva köpa in är det redan avsatt pengar för, då andra bussar behöver bytas ut eller kommer att användas någon annanstans i länet. Vi kommer också att köpa in ett realtidssystem, som berättar/beskriver nästa hållplats och så vidare, som införs på alla bussar i länet och som länge efterfrågats av resenärer.

Totalt kommer vi i regionen att investera cirka 25-30 miljoner, där 5 miljoner är för biljettsystemet i Örebro, resten för hela länet.

Örebro kommun har den långsammaste busstrafiken i Sverige och staden växer med 2 000–3 000 invånare per år och har gjort så länge. Förra året fick förare trycka ”full buss” mer än 1 800 ggr i stadstrafiken. Snabbare bussfiler inne i Örebro behövs verkligen. ”

Nina Höijer

regionråd (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel