Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rundresa till uranorterna

Det kanadensiska bolaget URU Metals vd Roger Lemaitre planerar att besöka berörda kommuner i länet i nästa vecka för att berätta om bolagets planerade uranprospektering.

– Jag har ännu inte varit i kontakt med kommunerna men hoppas att de ska vara intresserade att träffas, säger han.

Roger Lemaitre vill berätta om URU Metals planer och lyssna till vilka synpunkter kommunerna har innan man går vidare.

URU Metals köpte i somras Svenska Skifferoljeaktiebolaget, som har rätten att leta efter en rad olika metaller, bland annat uran, i tre skifferfält i Asker, Kvarntorp och Latorp. Tillståndet löper ut under 2015 och omfattar drygt 7 000 hektar.

En oberoende rapport bolaget beställt av en sydafrikansk geolog visar att Närkeskiffern har en enorm potential av uran, olja och flera åtråvärda metaller. URU Metals bedömer att skiffern i Närke kan bli en av världens fem största uranprojekt.

Roger Lemaitre är medveten om de miljöproblem som orsakades av svenska statens oljeutvinning i Kvarntorp under efterkrigstiden men menar att tekniken utvecklats enormt sedan dess. Han vill dock inte peka ut vilken teknik som är mest lämplig i dag för att utvinna uran och olja ur skiffer.

Den här fyndigheten ligger i ett tätt befolkat område - är det ett problem?

– Jag vill inte kalla det problem, svarar Lemaitre, det är en utmaning.

Bolaget har nu fått en första indikation på vilka resurser som kan dölja sig under markytan. Mycket av denna kunskap baseras på tidigare undersökningar.

– Ett betydande undersökningsarbete måste nu göras för att avgöra om dessa resurser kan utvinnas ekonomiskt eller ej, säger Roger Lemaitre.

Nästa steg blir att plocka upp 200–400 kilo skifferprover ur befintliga gruvhål i de tre områdena. De ska analyseras på laboratorium för att bedöma om olja och mineraler kan utvinnas på ett lönsamt sätt och vilken teknik som är lämplig.

Dessa prover ska tas inom de närmaste veckorna. Markägare och kommuner ska informeras. Eftersom proverna tas ur gamla gruvor påverkas inte markägarna och deras egendom, menar Lemaitre.

Analysen kan vara färdig i februari nästa år. Först då visar det sig om det finns någon ekonomisk realism i projektet. Om svaret blir positivt kommer kompletterande borrningar att utföras i anslutning till gamla borrhål.

Syftet är att verifiera data från gamla undersökningar. Med relativt få nya borrhål kan alla gamla data uppdateras. När denna fas är genomförd finns en säkrare bild av de samlade mineral- och oljeresurserna. Det kan röra sig om en tidsrymd på 2–4 år.

Först då kan det bli aktuellt att söka tillstånd för utvinning men då överlämnar URU Metals över projektet till annan aktör.