Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S-krönika: EU:s framgångar bygger på gemensamt ansvar

Annons

För en tid sedan presenterade EU-kommissionen en nystrategi för den europeiska industrin.

Nu är det dags att börja investera i en smart, innovativ och hållbar industri. Initiativet tar sin utgångspunkt i att vi behöver en stark och konkurrenskraftig industri, samtidigt som det är alldeles uppenbart att utmaningarna är många och svåra. Det talas om så kallade megatrender, alltså mera långtgående trender exempelvis globalisering och ökad digitalisering. Trender som redan i dag har en stor påverkan på industrin och dess utveckling och kommer att fortsätta ha det också framöver.

Det talas om så kallade megatrender, alltså mera långtgående trender exempelvis globalisering och ökad digitalisering.

EU:s nya strategi innehåller inte särskilt mycket nytt, utan EU-kommissionen säger själva att det snarare är en sammanställning av olika initiativ som redan presenterats eller som ska presenteras framöver. Strategin ska mera ses som ett första steg och utgöra en grund att bygga vidare på.

Industrin står för två tredjedelar av EU:s export och sysselsätter 32 miljoner människor.

Trots detta tycker jag ändå EU-kommissionens initiativ är bra och viktigt. De industripolitiska frågorna måste lyftas upp högre på agendan. Industrin står för två tredjedelar av EU:s export och sysselsätter 32 miljoner människor. Bara sedan 2013 har 1,5 miljoner arbetstillfällen skapats inom sektorn. Det talas ofta om att industrin är ryggraden i den europeiska ekonomin och det är en passande beskrivning.

Det handlar bland annat om att underlätta anpassnings förmågan och möjligheter till förnyelse.

Samtidigt delar jag EU-kommissionens uppfattning att många europeiska industrier idag står vid ett vägskäl och oavsett vilken väg vi tar kommer det att få effekter. Därför är det oerhört viktigt att industrin ges de förutsättningar som behövs för att välja rätt väg. Det handlar bland annat om att underlätta anpassnings förmågan och möjligheter till förnyelse. Investeringar behövs om vi ska kunna anamma de möjligheter som kommer med ökad digitalisering eller med omställningen till ett klimatsmart samhälle. Men det handlar minst lika mycket om att satsa på utbildning och livslångt lärande. Det måste finnas arbetskraft med rätt kompetens som kan ta sig an de nya jobb som skapas inom industrin.

Detta gör det ännu viktigare att vi verkligen tar krafttag om detta också i Europa.

Vi får heller inte glömma att andra regioner i vår omvärld satsar stort på industri - och industriell utveckling och redan harövergripande strategier på plats. Detta gör det ännu viktigare att vi verkligen tar krafttag om detta också i Europa. Idag finns det redan, lokalt och regionalt, många platser med etablerade planer och satsningar på en konkurrenskraftig industri. I det avseendet tror jag mycket på samverkan och synergier där olika initiativ på olika nivåer gemensamt fyller en viktigfunktion. Detta understryker också EU-kommissionen i sin strategi, att dess eventuella framgång bygger på ett gemensamt ansvar mellan en rad olika aktörer.

I det avseendet tror jag mycket på samverkan och synergier där olika initiativ på olika nivåer gemensamt fyller en viktigfunktion.

Nu måste vi se till att strategin leder till konkreta resultat, annars är risken stor att vi missar stora möjligheter till nya jobb och tillväxt som därmed kommer att hamna någon annanstans.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons