Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S-krönika: Friskvård börjar i naturen

Annons

Våren är härlig och ljudet av vatten, fåglar som kvittrar eller suset i löven ger oss ny energi. Naturen har en lugnande effekt som hjälper till vid stresshantering, smärtlindring, depressioner och mental återhämning.

Under de senaste tio åren har barns sömntid per dygn minskat medan det troliga är att de skulle behöva sova mer.

En norsk studie visar att vi är inaktiva 62 % av vår vakna tid och forskarna ser att tonåringars stillasittande kommer få konsekvenser för deras framtida hälsa. Under de senaste tio åren har barns sömntid per dygn minskat medan det troliga är att de skulle behöva sova mer. Dagens tillvaro är intensiv och många är hela tiden men glömmer att vara av ibland. Det moderna livet och våra basala behov går inte hand i hand och ett gap har uppstått mellan våra behov på ena sidan och den moderna livsföringen på den andra. Gapet får allt tydligare konsekvenser för hälsan.

Ett enkelt sätt att balansera vardagen är att vara i naturen. En ökad medvetenhet skulle sannolikt leda till att fler människor kunde dra nytta av detta kostnadsfria, biverkningsfria och tillgängliga sätt att utöva egenvård och stärka den egna kraften att hantera vardagen. Det är viktigt att förstå vinsterna som ligger i att förebygga ohälsa, både ur ett individperspektiv men också i ett samhällsperspektiv. Samhällets förmåga att ta hand om alla som blir sjuka pågrund av sin livsstil blir allt mer otillräcklig.

Samhällets förmåga att ta hand om alla som blir sjuka pågrund av sin livsstil blir allt mer otillräcklig.

Studier visar att det är viktigt att ”fånga upp” barnen innan 12 års ålder. Det handlar om att grundlägga en relation till naturen. Morgondagens vuxna formas idag och det innebär att ett ansvar läggs på föräldrar och på förskole - och skolpersonal. Allt talar för att bra skolresultate nås genom att alla sinnen aktiveras i lärandeprocessen. Med utomhuspedagogik tillgodoses kroppens behov av rörelse och hjärnans tankearbete stimuleras av de olika intrycken. Utomhuspedagogik är ett viktigt komplement till lärandet i klassrummet. Äldre som lägger om sin livsstil från passiv till aktiv kan förlänga sitt oberoende och klara sig själva i ytterligare 8-10 år. Balans, koordination och rörlighet tränas bra i naturen. Äldre får bättre sömnkvalitet, mindre ångest, minskad risk för akut hjärtåkomma och förbättrat socialt liv.

Äldre som lägger om sin livsstil från passiv till aktiv kan förlänga sitt oberoende och klara sig själva i ytterligare 8-10 år.

Man mår helt enkelt bra i naturen. Det är en självklar vardagserfarenhet för många människor, inte mycket att orda om kan man tycka. En enkel promenad kan få en att känna sig både piggare och lugnare. Enligt en undersökning ledd av forskare på Institutet för framtidsstudier svarade 94 % av de tillfrågade att de blir avspända och harmoniska när de vistas i naturen.

Ovana hindrar många från att ta sig ut i naturen.

Tillgänglighet är inte bara ett fysiskt begrepp, utan även ett mentalt. Ovana hindrar många från att ta sig ut i naturen. Det ökar betydelsen av att naturen görs tillgänglig med bra information, kartor och skyltning. I Ljusnarsberg har vi ett naturreservat mitt i Kopparberg. Där finns uppmärkta vandringsstigar, rastplatser och miljöer för utomhuspedagogik. Genom vår kommun går vandringslederna Bergslagsleden och Postleden. Centralt i Kopparberg kan du vandra längs den kulturhistoriska Kopparstigen. Jag hoppas vi möts på någon av lederna under sommaren.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons