Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S-krönika: Ska vi gå ihop med Örebro?

Annons

Kommunstrukturen i Sverige är i princip oförändrad sedan reformen 1974. Många kommuner står i dag inför utmaningar med en åldrande befolkning, avfolkning, finansieringsproblem och kompetensproblem. Samverkan mellan kommuner är ett sätt att möta några av dessa utmaningar.

Kommuner med mindre än 10 000 invånare är nu cirka 75 till antalet, men år 2020 kommer de att vara cirka 100 och år 2030 då bedöms de ha mindre än fyra procent av landets befolkning. Ett återkommande tema i debatter är att lösningen är att kommuner bör slås ihop, men frågan är vilka problem man anser löses genom sammanslagningar.

En kommunsammanslagning som skulle gynna Ljusnarsbergs kommun vore sannolikt om vi slogs ihop med en välmående storstadskommun.

Lite förenklat kan man säga att de kommunala utmaningarna är demografin, finansieringen, geografin och kompetens. En kommunsammanslagning som skulle gynna Ljusnarsbergs kommun vore sannolikt om vi slogs ihop med en välmående storstadskommun. Då får vi tillsammans en mer gynnsam befolkningssammansättning, större andel med högre utbildning, högre medelinkomst och därmed också en förbättrad folkhälsa. Högre fastighetsvärden och meritvärdena i skolan blir bättre, kanske till och med en tillväxt. I den årliga utnämningen till Sveriges bästa kommun att bo i skulle vi ligga riktigt bra till – i alla fall statistiskt. Vi skulle ju inte uppnå samma resultat genom hopslagning med våra grannar.

Nåja, skämt å sido. I avvaktan på den sammanslagningen så söker vi i stället ständigt fler samarbeten och samverkan med andra. I mindre kommuner krävs samma kompetens och samma uppgifter ska utföras som i stora kommuner. Även om vi skulle lyckas rekrytera spetskompetens så är vi få och därmed sårbara. Kostnaderna skulle dessutom vara höga då vi mindre kommuner per capita får betydligt högre kostnader. De lösningar som krävs är mångfacetterade och kommer troligen innebära olika lösningar på varje enskild fråga.

Det finns både för- och nackdelar med många samarbeten. Politiskt så riskeras sannolikt en minskning av antalet politiker ju fler samarbeten vi ingår. Samverkan innebär ett vidgat engagemang för kommunen, men antalet politiker som representeras i de olika sakfrågorna från vår kommun blir färre och kommer kräva ett förändrat sätt att arbeta i vår kommun.

En nackdel är svårigheten med demokratiskt ansvarsutkrävande som handlar om hur medborgarna kan förstå, uppfatta och döma den verksamhet som bedrivs i samverkan. Jag tror att gemene man i kommunen inte förstår hur kommunen arbetar i samverkan med andra kommuner. Jag förstår att man rent spontant kan känna att kommunen ska ha alla verksamheter i egen regi på hemmaplan.

Fördelarna med samarbete överväger ändå. Jag tror på samarbete och det är intressant och lärorikt för varje nytt samarbete vi ingår.

Fördelarna med samarbete överväger ändå. Jag tror på samarbete och det är intressant och lärorikt för varje nytt samarbete vi ingår. I skrivande stund kommer vi strax gå till fullmäktige för ytterligare ett beslut om att söka samarbete med andra. Vi kommer tillfråga åtta av länets kommuner om vi får samarbeta med dem gällande vår räddningstjänst. Jag hoppas på positiva svar och ser fram emot att få lägga till ett nytt samarbete på den kommunala kartan.

Har du något att säga?

Skriv en insändare eller debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare eller debattartikel.

Skriv artikel
Annons